ORDINA BLOGT

Mobiele Strategie: de softe kant

Mobiele ontwikkelingen gaan maar door en door. Zo zit de Kindl de nieuwe iPad op de hielen, is mobiliteit afhankelijk van context en persoon, en is er nog nauwelijks een bedrijf te vinden waar Mobiel nog niet op de agenda staat.

  • 15 maart 2012

Zo zit de Kindl de nieuwe iPad op de hielen, is mobiliteit afhankelijk van context en persoon, en is er nog nauwelijks een bedrijf te vinden waar Mobiel nog niet op de agenda staat. Het zijn echter nog vaak de technische aspecten en processen, oftewel de ‘Harde’ kanten, die als eerst belicht worden. Wellicht terecht. Immers, veiligheid van gegevensuitwisseling, betaalbare IT systemen, aansluiting bij de huidige architectuur en het gemak van beheer zijn uiterst belangrijk. De softe kant van een Mobiele strategie blijft vaak nog onderbelicht, ook intern. 

De menselijke, culturele kant van strategie

Technische ontwikkelingen gaan razendsnel. Het is niet voor niets dat partijen als Gartner aanbevelen niet verder te kijken dan 18 maanden. Omdat technologie snel verouderd is, zijn het vooral de ‘softe’ kanten (zoals gebruiksvriendelijkheid, kennisborging en beleid) die bepalen of mobiele initiatieven in organisaties standhouden. Continuïteit wordt gerealiseerd op basis van adoptie door mensen en cultuur. Behoeftes van de eindgebruikers staan centraal.
 
Ik wil hier het belang van kennisborging binnen organisaties benadrukken, waarbij we nogmaals de waarde van IT absoluut niet mogen onderschatten. Sterker nog, we zijn er van afhankelijk wanneer we mobiele oplossingen willen realiseren. Een softe kant als kennisborging moet altijd in samenspraak zijn met de beschikbare technieken, tools en methodieken.

Kennisborging

Mobiel is één van de kanalen om direct met de eindgebruikers te communiceren. Maar om kennis te borgen moet de informatiestroom wel door de verscheidene lagen in de organisatie. Apps, die eigenlijk een Mobiele weergave zijn van informatie en/of functionaliteiten, genereren nieuwe mogelijkheden en kennis zodra ze de vier fases van de kennisbogen volledig hebben doorlopen (intuïtie, interpretatie, integratie en institutionaliseren).  
 
 
 
 
De feedback (van beleid naar behoefte) en feedforward (van behoefte naar beleid) bogen betreffen informatiestromen waaraan functionaliteiten gekoppeld zijn. Door de stromen stapsgewijs te laten verlopen, kunnen we in iedere fase kennis hergebruiken en aanvullen.

  • Alle informatiestromen beginnen te allen tijde met de mobiele behoefte van de eindgebruikers. De eindgebruikers laten meepraten in de keuzes voor IT toepassingen (bijv. Operating Systems, devices, apps etc.) helpt de wensen en scope boven water te krijgen. De verwachtingen van de eindgebruikers, marktontwikkelingen en privé gebruik van mobiele apparaten en functionaliteiten moeten boven tafel komen.
  • De behoefte van eindgebruikers zijn vaak abstract. Door het gebruik van de Mobiele apparaten en functionaliteiten te meten, kun je deze behoeftes concreter maken. Vervolgens kun je de vertaling naar requirements voor een gepaste IT toepassing maken.
  • Het ontwerpen, bouwen en testen van applicaties en systemen zijn onderdeel van de integratie stap. Het doel is toepassingen beschikbaar te maken waarmee voor een langere periode de behoeftes van de eindgebruikers gedekt zijn of waarmee je relatief eenvoudig aan nieuwe behoeftes kan voldoen.
  • De mobiele strategie moet een directe vertaling van de organisatiedoelstellingen zijn. Alleen dan wordt de zogenaamde ‘stip aan de horizon’ bereikt.  Institutionaliseren is de essentiële stap om draagvlak in de organisatie, maar ook bij externe stakeholders, te krijgen. De ‘lessons learned’ en performance van functionaliteiten, apparaten en systemen worden geborgd in de organisatie.

I. Zo is er een logische opbouw naar een gedragen beleid en visie (dus vanuit behoeftes naar toepassingen)
II. En kunnen de toepassingen, requirements en behoeftes vervolgens vertaald worden naar individuele projecten. Die kunnen continu gemeten worden aan de visie en strategie.
III. De kennisborgingsbogen zijn nu compleet.
 
Omdat Mobiel natuurlijk veel meer omvat, ben ik benieuwd naar het volgende:

  • Op welke plaats(en) in de bogen liggen volgens jullie de grootste uitdagingen?
  • Welke andere aspecten kunnen we aan de ‘kennis borging bogen’ toevoegen?