ORDINA BLOGT

Social Media en online profilering voor studenten

Tijdens de Economics Business Weeks Tilburg verzorgden wij workshops voor studenten over online profilering en solliciteren via Social Media.

  • 12 maart 2012

Het doel van de workshop was de impact van Social Media op een sollicitatie duidelijk te maken. Cases waarin personen door het plaatsen van een tweet ontslagen zijn, werden behandeld, maar ook nieuwe manieren van solliciteren. Denk aan het Social Interview, twilliciteer en via Linkedin. Social Media trekt solliciteren veel breder dan een 1 op 1 gesprek. Zo hopen bedrijven een beter beeld te krijgen van de sollicitant. En door de transparantie van het internet is dat nu makkelijker dan voorheen.

De studenten waren vooral verrast over de zichtbaarheid van persoonlijke informatie op het web, ondanks het afschermen van het profiel. Ook het doorverkopen van tweets en het feit dat Facebook eigenaar is van je posts veroorzaakte gefronsde wenkbrauwen. De geleerde les voor de studenten was dat zij nauwkeuring moeten afwegen welk kanaal zij waarvoor gebruiken.
 
De presentatie is beschikbaar via Slideshare.
 
Ordina Social Workshop

View more PowerPoint from Patrick Van Str