ORDINA BLOGT

PM en PMO: aartsrivalen of bondgenoten?

Een veelgebruikt argument voor de inzet van PMO-ers is dat je dan minder PM-ers nodig zou hebben.

  • Frank Oeben
  • 9 mei 2012

Een ander 'vooroordeel' is dat PMO-ers de vrijheid van de PM-er afnemen. Ook zouden PMO-ers alle zwaktes en onjuistheden van PM-ers aan het licht brengen. Templatepolitie, procescontroleurs, de termen vliegen ons om de oren.

Is de opkomst van PMO daarmee een bedreiging voor de PM-gemeenschap?
WIj denken van niet. Wij zijn er van overtuigd dat, mits juist ingericht uiteraard, PMO en PM hand in hand projecten als portfolio kunnen besturen. Sterker nog, zij zouden bondgenoten moeten zijn en samen dezelfde doelen moeten nastreven. Even het clubshirt weghangen en de gemeenschappelijke kleuren aantrekken. Eén team, één taak.

Natuurlijk zorgt een goede PMO-er er voor dat de PM-er goed wordt ondersteund in zijn dagelijkse werk, zodat de PM-er juist in zijn of haar kracht wordt gezet en de handen vrij heeft om uitzonderingen en de omgeving te managen.
 
In de ideale situatie streven zowel PM-ers als PMO-ers hetzelfde doel na. Ze willen binnen tijd en budget de juiste projecten realiseren. Daarbij richten de PM-ers zich van oudsher op de realisatie van individuele projecten. PMO-ers hebben de focus meer op het projectportfolio als geheel. Daar kan en zal altijd een tegenstelling in zitten. Maar met de juiste mindset hoeft dat niet tot problemen te leiden.
 
Om deze mindset te bereiken is het goed om de gezamenlijke doelen uit te spreken en vast te leggen. Daarbij kan het handig zijn de besturing van deze twee processen en groepen mensen bij elkaar te brengen. In veel organisaties is dat niet het geval, waardoor de tegenstellingen versterkt kunnen worden. Naast de gezamenlijke doelstellingen zijn er ook doelstellingen die juist per groep gelden. Ook hiervan is het zinnig deze over en weer transparant te maken, zodat deze ook bespreekbaar zijn en helder wordt waardoor bepaald gedrag veroorzaakt wordt.
 
Idealiter wordt de inrichting of professionalisering van PMO dan ook op hoog niveau bij de klant ingestoken, om zo de gewenste situatie te bereiken. Een situatie die ook voor de groep PM-ers gewenst is. Lang niet altijd worden PMO professionaliseringstrajecten zo aangevlogen. Het staat lang niet altijd bij de juiste mensen op de agenda. En PMO heeft lang niet altijd de juiste sponsors*. Wellicht dat dit iets is dat zich nog moet vormen. PMO is nog maar een jong vakgebied. Laten we bij de basis beginnen. Of, om nog even op de voetbalanalogie terug te komen, we spelen eerst de poulewedstrijden.
 
Fijne wedstrijd.
 
Groeten,
 
Frank
 
 
 
* Uit de ESI International study 'The Global State of the PMO': Regardless of the staff’s position inside or outside the PMO, however, well over half of both segments claim the PMO has been called into question in the last 12 months by key stakeholders, especially senior management. The most critical group for non-PMO managed staff were the project managers themselves (56.9 percent).

Over de auteur:

Frank Oeben

Frank is ontwikkelaar. Van mensen, van projecten en van organisaties. Door verbindingen te maken, kennis te delen en mensen hun eigen kracht te laten ontdekken en die toe te laten passen. Bij Ordina doet hij dit vanuit wisselende rollen. Meestal meerdere tegelijk, onder andere als trainer. Telkens op zoek naar vernieuwing. Vernieuwing die zin heeft. Zodat het meer gaat over waar het over moet gaan. Op Ordina.nl schrijft hij over wat hij tegenkomt, waarover hij zich verwondert of over iets dat hij wil delen.