ORDINA BLOGT

PMO uitgeroepen als Held van de Week

Scope veranderingen, verschuivingen over de jaren heen, nieuwe inzichten. Het zal menigeen niet vreemd in de oren klinken.

  • Eveline de Beun
  • 10 mei 2012

Ook bij de klant waar ik op dit moment werkzaam ben verandert de omgeving continu. Best een uitdaging tijdens het opstarten van een grootschalig programma dat meerdere jaren bestrijkt en veel mensen en een groot budget omvat.

Het programma bestaat uit verschillende fases die in verschillende volgordes uitgevoerd kunnen worden. Afgelopen week zijn we met elkaar druk bezig geweest om berekeningen te maken om deze scenario’s inzichtelijk te maken en zo de juiste beslissingen te kunnen vragen aan de stuurgroep. Immers de gevolgen kunnen groot zijn.

PMO speelt hier een belangrijke rol in. Samen met mijn PMO collega’s zijn wij druk bezig geweest om bottum-up planningen met benodigde resources en budgetten te verzamelen en te consolideren. Niet een gemakkelijk klusje en een waarvoor nogal wat Excel kennis vereist is. Na een goede sessie van gisteren kunnen we terugkijken op een geslaagd proces en een overzicht waar veel projectelementen concreet gemaakt zijn, waardoor de juiste vragen gesteld kunnen worden aan het hoger management die gestoeld zijn op gefundeerde berekeningen in plaats van grove aannames.
 
Het harde werken wordt gelukkig beloond! Binnen het programma is het traditie dat er een Held van de Week wordt uitgeroepen. Dit om de betreffende persoon of team even in het zonnetje te zetten en aan het hele programma te communiceren over het werk wat verzet is. Afgelopen week zijn we als PMO uitgeroepen als Held van de Week. In eerste instantie is dit natuurlijk opgezet ten behoeve van groepsbinding. Maar toch toont het ook dat PMO een belangrijke bijdrage levert in het bieden van inzicht en vooral overzicht. Iets wat onmisbaar is bij het managen van een groot programma!