ORDINA BLOGT

Justitie lanceert met NL Alert old school communicatiemiddel. Waar is social media?

De overheid heeft een nieuw alert initiatief gelanceerd: NL-Alert. Daarmee is er naast Amber Alert, Burgernet en sirenes een vierde alarmsysteem.

  • Remko Strik
  • 8 november 2012

NL-Alert is een nieuw alarmeringssysteem, dat burgers direct en persoonlijk informeert bij (dreigende) rampen of noodsituaties, zodat zij zichzelf in veiligheid kunnen brengen. Een project dat startte in 2009 (!).
 
NL-Alert stuurt een tekstbericht naar mobiele telefoons die zich in de geografische omgeving begeven van de ramp. Dit gebeurt niet via SMS maar op basis van cell broadcast. Burgers hoeven zich niet aan te melden, maar moeten mogelijk wel een instelling in hun telefoon aanpassen om de berichten te kunnen ontvangen (bron: NL-Alert Rapport). Minister Opstelten geeft in een brief aan de Tweede Kamer aan dat uit belevingsonderzoek blijkt dat het middel als passend is ervaren in de huidige levensstijl en het daarbij horende mediagebruik.

Tekstgedreven

Wat mij verbaast, is dat de kern van dit alert systeem tekstgedreven is. Het goede van dit systeem is dat het ongevraagd lokaal gepushed kan worden. Effectief in het geval van een ramp, deze is immers veelal lokaal georiënteerd. Daarnaast blijft het systeem ook werken als in een extreem geval alle data en telefoonverkeer down is. Kortom: echt crisisproof. Het is en blijft echter klassieke push communicatie wat mijn inziens zeker NIET passend is bij de huidige levens- en communicatiestijl van de Nederlandse bevolking.
 
Het kanaal heeft echter een aantal manco’s:

  • Op maar 58 procent van de mobiele telefoons werkt deze alert. Werkt niet op de iPhone (‘we zijn met Apple in gesprek“…). Vodafone en T-Mobile ondersteunen het niet in hun 3G netwerk.
  • Communicatievorm is zeer statisch en niet interactief
  • Tekst push gerelateerde communicatie is steeds minder top of mind. Tussen 2010 en 2011 daalde het gebruik van SMS met 46%.

Kern van succesvolle alerts

De kern van een succesvolle alert is volgens mij dat het zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen bereikt in het relevante geografische gebied. De alert moet worden verspreid via zoveel mogelijk relevante kanalen. Het ziet er naar uit dat NL-Alert primair voor het sterk aflopende en in populariteit ernstig afnemende kanaal heeft gekozen. De opmerking van Minister Opstelten dat het als een passend kanaal wordt gezien, is daarmee opmerkelijk. Een passend kanaal van deze tijd is volgens mij Social Media waarbij de kracht van de communicatie niet zit in een individuele tweet, post of bericht, maar in het netwerk van de lezer. Dat is het ‘communicatie vliegwiel’ waar Alert NL naar op zoek moet gaan.
 
Het feit dat Social Media niet wordt gezien als een volwaardig communicatiemiddel blijkt uit de volgende paragraaf in het rapport:
 “Het ministerie van V en J heeft geen sociale media ingezet om over NL-Alert te communiceren. Burgers hebben wel via onder andere twitter en blogs berichten op internet geplaatst. Gedurende de testfase zijn de reacties op internet niet gemonitord. In een vervolgtraject zal moeten worden bezien of het wenselijk is dit wel te doen.” (Bron: Rapport Invoering NLAlert). Let daarbij op de formulering “zal moeten worden bezien”…

Twee suggesties voor verbetering

Hierbij twee suggesties hoe je het  ’communicatie vliegwiel’ wel aanzwengelt:

  • Gebruik ‘local hero’s', ‘local thoughtleaders’ en ‘local prominenten’.  Benader deze groep pro-actief (dus voordat een ramp zich voltrekt). Bij het voltrekken van een ramp kan door deze ‘local hero’s’ over de ramp te informeren hun sociale netwerk worden benut.
  • Gebruik van mobile apps. Kenmerkend van een mobiele app is dat het gebruik kan maken van de functionaliteiten van de telefoon. Dus ook de geografische positie. Daarnaast kan een bericht ‘gepushed’ worden. Binnen een app kan je tevens veel rijkere informatie geven.

Het zou doodzonde zijn om social burgerparticipatie niet in te zetten. Daarmee wordt een groot communicatie potentieel niet gebruikt. Tijd om een eigentijdse communicatiebril op te zetten. Stop ‘pushen’ ! Ga op zoek naar het ‘communicatie vliegwiel’!