ORDINA BLOGT

Inzicht en overzicht in ICT levert klanten op

Door overzicht en inzicht in de ICT en informatievoorziening is te bepalen of deze voldoende bijdragen aan kostenbeheersing, innovatiekracht en verbetering van de interactie met uw klanten en leveranciers.

  • Barend Koster
  • 22 mei 2013

Ontbreken van inzicht en overzicht in ICT kost bedrijven klanten

Veel organisaties worstelen met het vraagstuk in welke mate ICT een positieve bijdrage levert aan het onderscheidend vermogen. Steeds vaker wordt een kloof ervaren tussen business en IT. Het is lastig een concrete uitspraak te doen over het functioneren van de ICT en informatievoorziening en om een accuraat beeld te schetsen van de huidige staat. Laat staan dat men inzicht heeft inde gewenste ontwikkelrichting en de route daarnaar toe.

Geen goede aansluiting tussen business en IT

Het management raakt gefrustreerd door de inflexibiliteit van de ICT-afdeling, omdat zij niet snel kunnen inspelen op vragen uit de markt. Het vermindert de concurrentiekracht en de klanten lopen weg. Door slecht functionerende applicaties worden bedrijfsprocessen niet efficiënt uitgevoerd. De ontwikkeling van klant- en leveranciersinteractie wordt hierdoor belemmerd. De resultaten van de ICT-projecten komen niet overeen met de verwachtingen. Projecten kosten meer, duren langer en leveren minder op. Jaarlijks stijgen de ICT-kosten zonder dat men inzicht heeft in de oorzaken. Geld voor de broodnodige vernieuwing is er niet. Het speelt zich vooral af bij de middelgrote organisaties waar de ICT-afdeling een beperkte omvang heeft. De ICT-afdeling is vooral gericht op de IT-infrastructuur. De informatievoorziening is geen hoofdzaak, maar versnippert belegd in de organisatie.

Inzicht krijgen en handelen

Voor de organisaties waar bovengenoemde problemen voorkomen, is het zaak om snel inzicht te krijgen in de staat van hun ICT en informatievoorziening en hier adequaat naar te handelen. Een korte, heldere analyse van de huidige situatie geeft veelal voldoende aanknopingspunten om zowel op korte als lange termijn verbeteringen aan te brengen. Daarnaast biedt dit inzicht en input om een informatiestrategie/-beleid voor de komende jaren op te stellen dat aansluit op de behoefte van de business en de ICT-mogelijkheden. Organisatie moeten zelf de moeite nemen om een analyse uit te voeren en zich verdiepen in de mogelijkheden van ICT-innovaties. Indien kennis en ervaring ontbreekt, is Ordina een partij die ze daarbij wil ondersteunen met bijvoorbeeld checkit.

 

Over de auteur:

Barend Koster

Barend Koster is sinds 1999 business consultant bij Ordina. Hij adviseert zijn klanten op het gebied van informatiemanagement vraagstukken. Zijn interesses liggen op het gebied van klantinteractie, governance en informatiestrategie & -beleid.