ORDINA BLOGT

Waarheen waarvoor

Wat doet een PMO eigenlijk? Een definitie is: “A Project Management Office (PMO) is a group or department within a business, agency or enterprise that defines and maintains standards for project management within the organization”.

  • 31 juli 2013
Bewegwijzering

Dit is een lekker breed opgezette definitie met een paar flinke containerbegrippen. Helemaal niet erg als je op zondag aan je oudtante moet uitleggen wat je nu precies ook alweer doet. (En dan moet je nog uitleggen dat je bij een consultancy organisatie werkt en verschillende opdrachtgevers hebt). Maar wat betekent dit voor jou? Wat kan je en wat ken je als je PMO doet en wat is hierbij je groeipad? Dit zijn vragen die ik mij ook al meerdere keren tijdens mijn beslismomenten in mijn carrière heb gesteld.

PMO werd een aantal jaren geleden niet gezien als een specialisatie maar was wel erkend als rol binnen projectmanagement. Intussen is er steeds meer awareness dat PMO toch echt wel een apart vakgebied is, waar verdieping en verbreding binnen mogelijk is. Ergo; er zullen dus zeer waarschijnlijk groeipaden zijn. Maar waarheen, waarvoor?

Ik wil in deze blog door middel van de antwoorden die ik hierop gevonden heb het PMO-groeipad inzichtelijk maken voor de (startende) PMO’er. Als startende Young professional/PMO’er is je groeipad nog erg overzichtelijk; Prince2, P3O, evt. IPMA-D etc. en al doende doe je aardig wat praktijkervaring op bij verschillende projecten en met diverse opdrachtgevers. Maar na een jaar of drie begin je je toch af te vragen hoe het groeipad er verder uit kan zien. Je hebt intussen redelijk wat kennis van het reilen en zeilen van een project en kan je taak als PMO’er goed invullen. Eén ding weet je wel en dat is dat projectmanagement erg uitdagend is en dat jij hier graag de komende jaren in wil blijven werken en groeien.

Tot zover de setting. Ik wil nog wel even duidelijk maken dat ik projectmanagement als vakgebied zie, waaronder projectmanagement en PMO vallen. Volgens mij zijn een aantal groeipaden binnen het PMO-vakgebied duidelijk te identificeren;

  • Senior pmo; je kunt de diepte in en een steeds betere inhoudelijk PMO’er worden zodat jij voor de echt complexe en zware programma’s onontbeerlijk bent en je eventueel ingezet kunt worden als troubleshooter
  • PMO lead; daarnaast is het ook mogelijk om je als PMO lead te ontwikkelen waarbij jouw skills het opzetten en leiden van een PMO-unit zijn

Naast deze opties zijn er in mijn optiek nog een aantal andere groeipaden die misschien wat minder voor de hand liggen;

  • Specialisatie; ook de diepte in maar dan op een specifiek onderdeel van het PMO-vakgebied. Voorbeelden hiervan zijn; riskmanager, projectcontroller, changemanager of verantwoordelijk zijn voor quality assurance. Dit zijn rollen die vaak in grotere, complexere projecten of programma’s door een dedicated persoon worden uitgevoerd en dit gebeurt dan vaak vanuit een PMO
  • PMO consultant; hierbij moet je denken aan het adviseren over toegevoegde waarde van PMO binnen organisaties op strategisch en tactisch niveau en kunnen meedenken over het opzetten van een PMO binnen een organisatie
  • Projectmanager PMO; als projectmanager PMO wordt van jou verwacht dat je in korte tijd een PMO kunt vormgeven en laten starten, dit kan als PMO lead maar als projectmanager PMO is je rol toch beperkt tot het vormgeven en laten starten.

Er zijn natuurlijk een aantal wildcards;

  • Trainer; doordat je zelf de rollen en activiteiten hebt vervuld en uitgevoerd en verantwoordelijk bent geweest voor de producten, kun je hier natuurlijk ook trainingen over gaan geven.
  • Projectmanager; vanuit PMO naar projectmanagement is het maar een kleine stap en als jij deze wilt maken dan kan dit natuurlijk altijd. Je zult dan beter in staat zijn een PMO te waarderen en deze effectief in te zetten binnen jouw projectorganisatie

In het verlengde hiervan ligt natuurlijk de groei naar portfolioniveau. Door te zorgen dat je de juiste trainingen en opleidingen volgt kun je natuurlijk zelf een aantal stappen de juiste richting op nemen. Ook kun je een keer een opdracht aannemen die niet binnen het PMO-vakgebied ligt maar wel een bepaald onderdeel raakt, goede voorbeelden hiervan zijn functioneel beheerder of changecoördinator bij een IT-organisatie of helpdesk.

Bovenstaande groeipaden zullen voor een aantal erg duidelijk zijn, maar ik hoop dat ook een aantal YP’s dit stuk lezen en dat zij zien dat er meer is en dat er groeipaden zijn binnen het PMO-vakgebied. Mijn gevoel bij bovenstaande lijst is dat nog niet iedere organisatie deze rollen duidelijk herkent, maar dat dit wel langzaam aan het veranderen is. Ik heb de afgelopen jaren veel PMO-werkzaamheden uitgevoerd en ben zelf op verschillende manieren ingezet geweest en heb daardoor verschillende kanten van projectmanagement kunnen ervaren. Daarbij ben ik tot de overtuiging gekomen dat ik het werken binnen projectmanagement erg leuk vind en er veel energie uit kan halen. Het is voor mij belangrijk dat ik de taken doe waar ik of goed in ben of dat ik een rol vervul waar ik op professioneel vlak kan groeien. Het kan gebeuren dat je vanuit een huidige rol doorgroeit naar een volgende, en dat je de ene keer 90% van je tijd als changemanager fungeert en de volgende keer als “gewone” PMO’er. Uit iedere rol kan je wat halen. Kijk wat je hiervan bevalt en neem dit mee.

Belangrijk bij het kiezen en invullen van je groeipad is het in het oog houden van het doel. Waarom wil ik … worden? Het kan een keuze zijn tussen je hart en je verstand, maar vergeet hierbij één ding niet en dat is dat het voor jou een mooie uitdaging moet zijn!

Deze post is geschreven door Daan Beuermann. Daan is PMO Consultant bij Ordina