ORDINA BLOGT

De regel religie

Geboren in een enigszins opstandige provincie heb ik denk ik van nature wat moeite met regels. Niet met alle regels maar vooral met veel regels. Ik stoor me het meest aan de pretentie waarmee regels, als reactie op alles wat er de laatste jaren scheef gegroeid is, het levenslicht zien. Omdat het nooit meer mag gebeuren zijn er regels nodig. Ik geloof daar niet zo in. Toch zijn we er wel serieus mee bezig.

  • Siebren de Ringh
  • 31 december 2013

Mijn punt met de regeltsunami is dat ze een zekerheid beogen te creëren die niet realistisch is en tegelijk het bedrijfsleven en burgers ongelofelijk veel geld kosten. Een regel is vaak een reactie op een gebeurtenis die al heeft plaatsgevonden. We zagen de gebeurtenis niet aankomen maar plukten er de wrange vruchten van. Als de regel al bestond voordat de gebeurtenis zich voordeed ondermijnt dit gegeven het rendement van de regel. De regel voorkwam niet dat de gebeurtenis zich voordeed. Ik ben in dit kader een aanhanger van de Black Swan theorie van Taleb, Black Swam Theory. Mijn interpretatie hiervan is dat de mensheid een zeer beperkt voorspellend vermogen heeft ten aanzien van toekomstige gebeurtenissen. We bereiden ons voor op crises die zich niet voordoen en worden totaal verrast door crises die we niet voor mogelijk hielden en tegelijk een hoge impact hebben.

Ik wil daarom een lans breken voor het behoud van onze cultuur van redelijkheid en billijkheid als tegenhanger van een rule based society. Regels voorkwamen geen crisis en voorkomen ook geen nieuwe crisis. Ze leiden tot 'gedachtenloze geruststelling' (E. van de Loo) en ze leiden de aandacht af van de echte discussie die gevoerd moet worden. Een discussie over het morele kompas van organisaties en professionals.

Daarnaast denk ik dat we diep moeten omarmen dat we de toekomst nauwelijks kunnen voorspellen als het gaat om gebeurtenissen die een grote impact kunnen hebben op onze economie, maatschappij en dagelijks leven. Als we dat doen kunnen we onze brainpower gaan gebruiken voor zaken waar we als professionals het verschil kunnen maken. Wat mij betreft gaat het over het vinden van elementaire ethische principes die bepalend zijn voor onze handel en wandel onder alle omstandigheden.

Het gaat erover dat we het beste voorbereid zijn op elke crisis als we ons ontdoen van pretenties. Pretenties vertroebelen, net als een woud aan regels, een heldere blik die nodig is om met crises om te gaan en schijnbare bedreigingen om te zetten in kansen en kansen te verzilveren naar rendement. Het vraagt erom om met bescheidenheid te kijken naar resultaten uit het verleden en tomeloos ambitieus en scherp te zijn als het gaat om het realiseren van toekomstig succes binnen de kaders van onvervreemdbare principes. Een organisaties die zich niet verantwoordelijk gedraagt moet vooral afgestraft worden door haar clientèle. De mores van de markt.

Over de auteur:

Siebren de Ringh

De overheid van de toekomst wordt nu gebouwd. Een krachtige overheid die zelfredzame burgers en bedrijven primair bedient met digitale middelen en een inspirerende werkgever is voor ambitieuze ambtenaren die zich met de kern van de zaak willen bezighouden, het verschil maken voor de maatschappij. Onze visie is dat veranderingen bij de overheid toenemend en tegelijkertijd implicaties hebben voor de professie van ambtenaren, de wijze waarop processen vormgegeven worden en de ondersteuning van informatietechnologie. Hierin willen wij met onze expertise voor de overheid het verschil maken. In deze blog wil ik u graag meenemen in onze adviespraktijk en de inzichten waar dit in resulteert.