ORDINA BLOGT

De patiënt als regisseur: Motivatie om digitale middelen te gebruiken

Ik spreek veel mensen over het gebruik van een Persoonlijk Gezondheidsdossier of andere digitale middelen in de zorg die we onder de paraplu eHealth scharen. Van veel mensen hoor ik dat ze dit soort digitale middelen gaan gebruiken als ze beschikbaar komen, maar net zo vaak hoor ik dat deze mensen ermee stoppen voordat het middel enig nut heeft gehad. In deze blog wil ik stil staan bij dit verschijnsel.

  • Dirk Jan van der Pol
  • 29 mei 2013

Nonchalant over ziekte

Als iemand ziek is of een beperking heeft, is dat een negatieve ervaring. Het feit dat je zorg nodig hebt en dat je afhankelijk bent van anderen geeft bij veel mensen een onprettig gevoel. Het feit dat er digitale middelen worden aangeboden is een stimulans om de zelfredzaamheid te vergroten en meer zelf te gaan bijdragen aan de zorg. Voor veel mensen is dit bewust of onbewust de aanleiding om met eHealth te beginnen. Toch haken veel mensen snel weer af. Blijkbaar is zelfredzaamheid op zich zelf niet motiverend genoeg om trouw te blijven aan deze digitale vorm van zorg. Dit is ook wat ik veel terug zie als ik met mensen spreek die ziek zijn of een beperking hebben. Wat mij bijvoorbeeld opvalt is dat chronisch zieken vaak nonchalant zijn over hun ziekte of aandoening en ontkennend gedrag vertonen. Dit nonchalante en ontkennende gedrag maakt dat men snel stopt met het gebruik van eHealth.

Stimulerende functionaliteit

Als we dit weten moeten we eHealth oplossingen uitbreiden met functionaliteit of technieken die de mens motiveren om trouw te blijven aan de (digitale) zorg. We moeten het gedrag van mensen veranderen waardoor men zich verbindt met eHealth oplossingen. Bijvoorbeeld door het betrekken van het sociale netwerk bij de (digitale) zorg. Resultaten kunnen delen met vrienden en familie en deze vrienden en familie ook de mogelijkheid geven om te reageren op de resultaten. Op deze manier ontstaat positieve feedback, wat motiverend werkt. Ook het belonen van mensen voor gezondheidsbevorderende activiteiten werkt motiverend. Bij voorkeur persoonlijke beloningen die dicht bij de persoon staan die ze krijgt. Het werkt meer motiverend als een familie lid of vriend een beloning aanbiedt dan dat je in een shop iets uit kan zoeken dat aangeboden wordt door commerciële bedrijven.

eHealth moet leuker!

Al met al moeten eHealth oplossingen gewoon veel leuker worden! Ik ben ervan overtuigd dat er nog meer manieren zijn om behandeltrouw te bereiken door leuke gedragsveranderende toepassingen aan te bieden. Ik roep alle lezers van deze blog dan ook op om ideeën met mij te delen. Een goed en revolutionair idee kunnen we dan misschien in co-creatie gaan realiseren!

Over de auteur:

Dirk Jan van der Pol

Dirk Jan is in maart 2012 in dienst gekomen bij Ordina met een missie in de zorg. In 2003 werd bij hem kanker geconstateerd en deze ziekte is de belangrijkste drijfveer voor zijn missie. Zijn missie is gericht op het zelfredzaam maken en regie geven van de burger. Deze benadering van de zorg betekent een paradigma shift die nodig is om de groeiende zorgvraag op te vangen tegen lagere kosten, met behoud van kwaliteit. Dirk Jan is evangelist van deze paradigma shift. Naast zijn zorginhoudelijke kennis heeft Dirk Jan jarenlange ervaring als (Enterprise) Architect. De combinatie van zorginhoud en architectuurkennis gebruikt hij om innovatieve oplossingen te realiseren voor de zorgmarkt die bijdragen aan de regie en zelfredzaamheid van de burger.