ORDINA BLOGT

Innoveren - hoe doe je dat?

Regelmatig horen we in het nieuws van bedrijven die aan innovatie hebben gedaan. “Innovatie maakte het bedrijf weer up-to-date!” of: “Innovatie redde ons bedrijf van de ondergang.” Allemaal spannende verhalen over veranderingen die bedrijven aan durfden.

  • Ruurt Stapel
  • 8 februari 2013

En dat is niet niks, want in de meeste bedrijven (en trouwens net zo bij de overheid!) is verandering niet iets waar iedereen om staat te springen. Veranderen betekent immers: oude zekerheden loslaten, iets nieuws, iets anders gaan doen: eng! Innoveren genereert weerstand.

Innovatie vaak niet duurzaam

Veel bedrijven moeten echter wel: blijven zitten waar je zit betekent in het bedrijfsleven (en daarin verschillen ze wèl met de overheid!) vaak afnemende resultaten, met uiteindelijk – kijk naar Kodak – soms zelfs dramatische gevolgen.

 

Maar wat doen de meeste bedrijven die innoveren? Wat verstaan die onder ínnoveren”? Meestal bedoelen ze daarmee: het rigoreus veranderen van het bedrijfsproces. Bijvoorbeeld een nieuw slim apparaat installeren, dat het allemaal sneller, beter, nauwkeuriger kan, met minder mensen, en met uiteindelijk hetzelfde resultaat. Het gevolg: lagere kosten, kortere doorlooptijd. Dat helpt – tenminste voor een poosje.
 
Uiteindelijk helpt dat echter meestal niet. Duurzame innovaties, die het bedrijf voor de langere termijn vooruit helpen, bestaan niet uit verbeteringen van het productieproces, maar aan verbeteringen van het product. Een verbeterd product of dienst, een nieuw product of dienst, een product dat een nieuwe klantgroep aanboort; alleen dat houdt het bedrijf voor langere tijd in de markt.

Meetbaarheid zit echte innovatie in de weg

Wat blijkt uit recente cijfers (Edelman & Berland, 2012)? Echt vernieuwende innovaties (productvernieuwing, nieuwe producten of diensten) leidde in Nederland in 72 tot 80% van de gevallen tot een beter presterende onderneming, terwijl dat bij procesverbeteringen in 55% van de gevallen zo was.
 

Waarom blijven de ondernemers dan toch hangen in het veranderen van het interne proces wanneer ze het over innoveren hebben? Dat is duidelijk: het resultaat van een innovatie in het interne proces kun je berekenen. Excel vertelt je precies hoeveel méér euro, méér stuks, minder tijd, of minder grondstof een bepaalde investering oplevert. Terwijl de resultaten van een nieuw, beter, of ander product – ondanks kostbare marktonderzoeken – tot op het laatste moment ongewis blijven. Spannend. Eng. Onzeker voor de carrière van de betreffende manager.
 
Misschien helpt het wanneer Nederlandse bedrijven hun managers extra belonen wanneer die met voorstellen voor èchte product-innovaties komen, en niet afstraffen wanneer het resultaat ervan af en toe uit blijft. Want alleen dat soort duurzame innovaties houden het bedrijf voor langere tijd op de been.