ORDINA BLOGT

Laat DevOps uw organisatie rebooten

Op haar cd 'Live in Amsterdam' (2000) legt Candy Dulfer op enig moment de band compleet stil en zegt: “We can do better than that!”

  • Anko Tijman
  • 18 februari 2013

Vervolgens bouwt ze het arrangement opnieuw op, beginnend bij de drummer, gitarist, toetsenist, etcetera. Stiekem droom ik –als ervaren muzikant– er van dit ook eens met onze IT-ondersteuning te doen: de boel stil leggen en van scratch af aan opnieuw beginnen. Een reboot van de manier waarop we werken. DevOps biedt ons die kans om op basis van nieuwe fundamenten IT-ondersteuning te herdefiniëren. Maar waarom zouden we dat moeten doen?

 

IT is een lappendeken

Vanuit het principe van flow en throughput hebben we er in de IT wel een beetje een rommeltje van gemaakt. Er is een loket voor nieuwe projecten, een voor regievoerders voor grip en sturing, en drie loketten voor respectievelijk functioneel, applicatief en technisch beheer. Ieder loket heeft zijn eigen processen en procedures die meestal niet onderling op elkaar zijn afgestemd. Het is net een lappendeken. Ongetwijfeld ingericht met de beste bedoelingen om een helder, eenduidig en eerlijk proces te laten verlopen. Maar vaak puur en alleen bekeken vanuit de eigen dimensie en niet vanuit het klantperspectief. Met als gevolg dat de klant zich aan zes verschillende processen moet houden. En dat kan in deze tijd niet langer meer. Vanuit bedrijfsmatig perspectief  is er het nodig ze te verbeteren. Het uitlijnen van de IT-activiteiten in het kader van DevOps kan daarbij enorm helpen.

Waarbij helpt DevOps?

Wij zien DevOps als het vervolg op Agile: niet alleen werken we binnen IT-ontwikkeling nauw samen met de business, maar we doen dit nu ook met en door Beheer. Zodat er maar één IT-loket is waar de business haar ondersteuning hoeft te halen. Die processen moet je dan wel bekijken vanuit een Lean-perspectief: end-to-end en met zo min mogelijk waste. DevOps als trend bestaat nu vooral uit technische integratie tussen Ontwikkeling en Beheer. Maar dan benut je volgens ons niet alle beschikbare middelen. Als je het gedachtegoed van DevOps serieus neemt, dan ben je ambitieuzer en pak je ook het organisatorische deel aan. Dan helpt DevOps bij uitlijning van de IT-processen, bekeken vanuit bedrijfsmatig perspectief.

Moeten we opnieuw beginnen?

Nou, niet helemaal. Maar met name op het gebied van de aansturing van de IT zal er wel het nodige moeten veranderen. Nu staan vaak de interne processen centraal waar de aanvrager aan moet voldoen. Dat kan niet langer, omdat er op die manier geen waarde wordt gecreëerd. De fundamentele verandering waar we voor staan is dat alle activiteiten geprioriteerd moeten worden op basis van business value: welke activiteit levert vanuit bedrijfsmatig perspectief het meeste op? Dat doen we veelal al in Agile- projecten, maar dat zal nu dus ook binnen Beheer het nieuwe paradigma moeten zijn. Dus incidents en changes worden dan niet langer meer op basis van matrices gepland en uitgevoerd. Sterker nog, het hele onderscheid tussen incidents en changes valt weg op het moment dat je het gaat hebben over business value! Ook Regievoering zal business value als leitmotiv moeten gaan hanteren. En het klassieke onderscheid tussen functioneel, applicatief en technisch beheer is niet iets waar de business zich heel erg druk om maakt, dus ook daar moeten de tussenmuren verdwijnen.

Waar beginnen we?

Het staat al geruime tijd boven deze blog: Anders denken is anders werken. Voor ons begint state-of-the-art IT met het denken in integraliteit, onderlinge afstemming, doelgerichtheid en waardecreatie. Vanuit dat anders denken kom je vanzelf tot andere oplossingen. Denk aan Einstein die zei: “We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.” Dus om tot nieuwe oplossingen te komen, moeten we onze bestaande processen en afdelingen een flinke reboot geven. Agile, Lean en DevOps helpen ons om hier praktisch handen en voeten aan te geven. Denkt u met ons mee?
 
Voor wie nog niet exact weet wat DevOps is, zie onze vorige blog.

Over de auteur:

Anko Tijman

Anko Tijman is Thought Leader Agile bij Ordina. Vanuit die rol neemt hij het voortouw in inhoudelijke discussies over Agile, DevOps en Lean werken. Hij is sinds 2004 in dienst van Ordina. Hij is onder meer betrokken bij AgileOverheid, is Computable Expert en is trainer van de Agile-managementtraining Management3.0.