ORDINA BLOGT

Big data gaat verdwijnen

Big data heeft maar een beperkte houdbaarheidsdatum. Nu de hype net goed op gang gaat komen, is het einde alweer in zicht.

  • Erwin Pilon
  • 26 juli 2013

Alles is tegenwoordig big data

Het begrip big data is de laatste jaren sterk in opkomst. Iedereen heeft het erover. Kenmerkend aan het begrip big data is dat er eigenlijk geen definitie van bestaat waar iedereen het over eens is.

Sommigen kiezen een technologische insteek en hebben het over de inmiddels al bijna klassieke drie v’s: volume (hoeveelheid data), variety (verschillende databronnen en datatypen), velocity (snelheid van datastromen). Anderen vinden de technologie niet leidend en benadrukken de waarde die big data ons kan opleveren, wat soms de vierde v van big data (value) wordt genoemd.

Het gebrek aan een eenduidige definities maakt dat big data een ‘buzz word’ is geworden, een bijna mythisch begrip waar van alles onder geschaard wordt. Alles wat niet met traditionele databasesystemen kan worden afgehandeld, noemen we big data.

Het eind van big data is al weer in zicht

Is het erg dat big data zo moeilijk in een definitie valt te vangen? Ik vind van niet. Vooral omdat ik denk dat het begrip big data gaat verdwijnen. Big data heeft maar een beperkte houdbaarheidsdatum. En daarmee bedoel ik niet de big data-toepassingen die al zijn ontwikkeld en nog steeds worden bedacht. Dat zijn geweldige toevoegingen aan de analyses die we op data kunnen uitvoeren.

 Ten minste houdbaar

De houdbaarheidsdatum gaat over de term big data. Traditionele databasesystemen en BI- en analyse-tooling zullen steeds vaker om kunnen gaan met immense hoeveelheden gegevens, plaatjes en teksten, filmbeelden, etc. Daarmee vervalt de noodzaak om hier aparte databases voor te ontwikkelen. Big data wordt daarmee gaandeweg als begrip steeds kleiner en het wordt weer gewoon data. Nu de hype net goed op gang gaat komen, is het einde ook al weer in zicht. Hoe lang dat gaat duren? Ik weet het niet. Maar het gaat gebeuren.

Gelukkig is dat niet het eind van de nieuwe toepassingen voor analyses op data. Die zullen blijven en gaan voor nog heel verrassende inzichten zorgen.

 

Over de auteur:

Erwin Pilon

Erwin is een ervaren management consultant en business unit manager, met uitgebreide ervaring met besturingsvraagstukken van organisaties. Management dashboards, KPI’s, performance management, en de toepassingsmogelijkheden van big data hebben zijn bijzondere interesse.