ORDINA BLOGT

Duurzame ICT: software maakt het verschil

Wereldwijd is het energiegebruik van ICT net zo groot als dat van de luchtvaart. Op een kleinere schaal: ICT is verantwoordelijk voor een groot deel (tot 60%) van de elektriciteitsconsumptie van een kantoor. Kortom, voor maatschappelijk verantwoorde onderneming moet het energiegebruik van de ICT-voorzieningen omlaag.

  • Ton Geurts
  • 26 juni 2013

De vraag naar eerlijke en milieuvriendelijke producten stijgt sterk. Door de toegenomen toegankelijkheid van informatie zijn mensen beter geïnformeerd dan ooit. Daardoor is de aandacht in onze samenleving voor maatschappelijk verantwoord consumeren en ondernemen sterk toegenomen. Consumenten verwachten van bedrijven dat zij ook daadwerkelijk iets er mee gaan doen. Life Cycle Assessment, Cradle-to-Cradle, cyclische economie. Voor een groener eindproduct moet je er mee aan de slag.

Voor bedrijven zijn er behalve intrinsieke drijfveren ook nog bedrijfseconomische drijfveren: maatschappelijk verantwoord verkoopt, milieu verkoopt.

De noodzaak van groene ICT

Binnen de hele productieketen van je product of dienst is de rol van ICT groot. Wil je dat product of die dienst groener maken, dan moet je ook hier iets doen.

Leveranciers van hardware en van datacenterdiensten zijn druk doende om hun producten te vergroenen. Zo wordt in het Google Hamina Datacenter in Finland zeewater gebruikt voor de koeling wat resulteert in 50% minder energieverbruik. Het AM3 datacenter van Equinix op Science Park Amsterdam gebruikt warmte- en koude-opslag in de grond.

Groene software

Hardware en rekencentra worden steeds energiezuiniger. Software daarentegen, wordt steeds energie-inefficiënter en het is juist de software die de hardware aanstuurt. Dat software energie-inefficiënter wordt is niet zo vreemd. Bij het ontwerpen van software wordt zelden gekeken naar milieuaspecten. De functionele requirements en kwaliteitseisen zoals onderhoudbaarheid en implementeerbaarheid worden beschreven; energie-efficiëntie wordt zelden of nooit genoemd.

Moderne softwareontwerpers wordt niet geleerd om resource efficiënt te denken. Zij hebben andere technieken, zoals object georiënteerd, rapid application development, security first, testbaarheid en onderhoudbaarheid, geleerd. Resources kosten vrijwel niets, was de gedachte.
Daarnaast wordt software vaak uitgerust met functionaliteit die je toch niet gebruikt. Hoeveel menukeuzes in Word en Excel gebruik je niet? Toch worden ze geladen als de applicatie wordt gestart.

Nog meer winst

Energie-efficiënte software is niet alleen goed voor het milieu en de energiekosten. De winst zit hem ook in de besparing op hardware en licenties. Energie-efficiënt gebouwde software gaat zuinig om met álle benodigde resources. Als de website in plaats van zes servers slechts vier servers nodig heeft, dan zijn er ook minder licenties nodig.

Niet mobile, niet social media, niet cloudcomputing is de belangrijkste trend. Energie-efficiënte softwareontwikkeling is de randvoorwaarde voor alle andere trends. Bedrijven die daar nu al mee bezig zijn hebben een competitief en een moreel voordeel.

Over de auteur:

Ton Geurts

Ton Geurts werkt sinds 2006 bij Ordina. Hij is een maatschappelijk betrokken solution architect. Vanuit dat perspectief schrijft hij over ontwikkelingen in de ICT, met speciale aandacht voor duurzaamheid.