ORDINA BLOGT

Testers: een uitstervend ras?

Zijn software testers een uitstervend ras? Op vrijwel iedere testconferentie, in vele discussies op internetfora over testen en ook op de werkvloer zal deze vraag in enige vorm gesteld worden: Bestaan testers nog wel over X aantal jaar? Of zijn ze mogelijk vervangen door computers? Of verdwijnt de rol mogelijk binnen het gedachtengoed van SCRUM en Agile?

  • 25 juni 2013

Imago

Testers hebben van oudsher een imago van starre mensen die het liefst de gehele dag hetzelfde doen, zonder rekenschap te houden met de rest van de wereld. Voldoet iets niet aan hun verwachtingen, dan is er een bevinding en wordt deze over de muur gegooid. Discussie is niet mogelijk. Niet voor niets worden testers veelal vergeleken met autisten, en eveneens niet voor niks blijken autisten verschrikkelijk goede testers (zie bijvoorbeeld Specialisterren)…

De meeste hedendaagse testers zitten echter heel anders in elkaar. Zij hebben een veel pragmatischer houding waarbij een gezamenlijk resultaat centraal staat. Communicatie is van het grootste belang en exacte documentatie steeds vaker van ondergeschikt belang (zoals ook het Agile Manifest voorschrijft). Maar kan de hedendaagse softwaretester zich nog staande houden in de huidige veranderende wereld?

Agile en SCRUM

Het gebruik van Agile en SCRUM neemt in rap tempo toe. De Watervalmethode geldt binnen vele organisaties als ouderwets en de verwachting is dat op termijn alle IT-ontwikkeltrajecten werken op basis van het SCRUM- en Agile-gedachtengoed. Onderdeel hiervan is het fenomeen dat mensen in teams werken die bestaan uit teamleden. De rollen bestaan niet meer. Dit betekent dan ook dat de softwaretester qua rol niet langer bestaat in een dergelijk team. Er bestaat echter nog altijd wel een kennishouder of expert op het gebied van testen. De markt verwacht echter meer en meer dat deze testexpert zich in de breedte ontwikkeld tot een zogenaamde ‘T-shaped professional’. Dat wil zeggen iemand met een brede kennis, maar met diepgaandere kennis op één bepaald vakgebied. De ‘tester’ moet dus bijvoorbeeld ook software kunnen ontwerpen of de bouwer kunnen helpen met ontwikkelen van software. Maar deze verbreding van kennis en kunde doet niets af aan het feit dat de diepgaande kennis van testen vandaag de dag absoluut nog aanwezig moet zijn. De rol van de tester verandert dus enorm, maar Agile en SCRUM zijn geenszins een bedreiging voor de softwaretester. Wél voor de testcoördinator en in mindere mate de testmanager. Agile-teams hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid en dienen daarom zelf taken te coördineren en af te stemmen. De rol van testcoördinator is overbodig geworden en is daardoor ook niet veel meer te vinden binnen aanvragen en vacatures.

Een mogelijk grotere bedreiging voor de softwaretester vormt de snelle ontwikkelingen binnen de technologie.

Technologie

Voor de meeste softwaretesters zal het geen nieuws zijn dat van hen in toenemende mate technische kennis verlangd wordt. Enerzijds is de software die zij testen steeds complexer en geavanceerder, anderzijds worden zij geacht hun werk met steeds meer technische hulpmiddelen uit te voeren. De afgelopen jaren heeft testautomatisering een vlucht genomen. De tester doet zijn werk niet meer enkel met relatief eenvoudige hulpmiddelen zoals Excel of een bevindingentool, maar tevens met diverse (test)managementtools, tools ten behoeve van geautomatiseerde testuitvoering, performance-testtools en tools waarmee mobiele apparaten aangestuurd kunnen worden. De huidige trend waarbij software steeds geavanceerder wordt en veelal vanaf meerdere platformen bereikbaar is, maakt dat testen steeds complexer wordt. Conflicterend hiermee is het gegeven dat testen in steeds minder tijd dient te gebeuren (een sprint binnen een Agile-project duurt immers maar maximaal 4 weken). De inzet van automatisering binnen het testvakgebied is daarom ook onvermijdelijk.

Gevolg hiervan is dat er veel tijd, energie en geld wordt gestoken in testtools. Deze ontwikkelen zich daardoor in rap tempo en nemen de tester steeds meer werk uit handen. De hedendaagse tester kan hierdoor zijn werk blijven doen binnen een complexe, snelle omgeving. Maar door de snelle ontwikkelingen kan een gevoel ontstaan dat de computer het testwerk geleidelijk aan het overnemen is. Maar is dit ook daadwerkelijk het geval?

 

De toekomst

Gaat de computer de rol van de tester overnemen? Zijn er in de toekomst robots die software testen op eventuele defects? Of bouwen we dan mogelijk software die in staat is zichzelf te testen?

Wie het weet mag het zeggen! Voorlopig bestaat er geen eenduidig antwoord op deze vragen. Wel is het een gegeven dat testautomatisering een steeds prominentere rol gaat innemen binnen het vakgebied en gaandeweg meer taken van de tester overneemt. Voorlopig blijft het echter tevens een feit dat testautomatisering geenszins een vervanging is van de tester. Het ontwerpen van testen gebeurt doorgaans nog altijd door de tester en er bestaat nog altijd een hoeveelheid testwerk die onmogelijk door de computer overgenomen kan worden. Denk aan Exploratory Testing en de Gebruikers Acceptatie Test. De hedendaagse tester hoeft zich dan ook zeker niet bedreigd te voelen door de opmars van testautomatisering. Het is echter wel van belang te realiseren dat de rol van de tester snel aan het veranderen is… Testers zullen zich daarom meer moeten gaan verdiepen in techniek óf juist de businesskant van het vak opzoeken waarbij ze naast testen bijvoorbeeld tevens aan de slag gaan met informatie-analyse of functioneel ontwerp.

Maar of de softwaretester een uitstervend ras is? Voorlopig in ieder geval nog niet, maar ik durf op dit moment toch geen keihard ‘nee’ te verkondigen wanneer naar de verdere toekomst gekeken wordt. Ook hier geldt: De tijd zal het ons leren.