ORDINA BLOGT

Aanpassingsvermogen

Het snel inspelen op veranderingen en deze kostenefficiënt implementeren is een uitdaging voor veel organisaties.

  • Ralf Schellens
  • 11 juni 2013

Bij veel organisaties geldt dat door de huidige crisis kostenreductie een belangrijk thema is. Dit betekent teruglopende budgetten, focus op kerntaken en centralisatie van uitvoeringstaken. Met name Bedrijfsvoeringsdiensten, zoals ICT, worden hierdoor geraakt.

Man met Euro-tekenKosten van een verandering

Wendbare organisatie

Daarnaast zie je de wens voor een flexibel en wendbare organisatie die kan inspelen op wisselende eisen en veranderende omstandigheden. Men wil sneller kunnen inspelen op wensen vanuit de markt. Dit lijken twee zaken die niet met elkaar te combineren zijn. Het tegendeel is waar, het biedt juist kansen. Kijk naar de problemen van de overheidsfinanciën: om de begroting op orde te krijgen, is alleen snijden in de uitgaven en belastingen verhogen niet de uitkomst. We verwachten allemaal dat de overheid meebeweegt met de eisen en wensen vanuit de omgeving. Dit betekent hervormen.

In tijden van kostenreductie moet de organisatie nog meer in staat zijn de juiste, innovatieve, projecten op te starten. Het geld kan je maar één keer uitgeven. Belangrijke vraag hierbij is: weten we zeker dat de organisatie in staat is om innovaties te absorberen en/of te implementeren?

Meten is weten

Hoe weet een organisatie of het in staat is te transformeren naar een organisatie die wendbaarder opereert? Zuiver gezien is het een afweging tussen opbrengsten en kosten. Wat gaat de transformatie mij op termijn opleveren en wat zijn de kosten van deze operatie? Oftewel stel een business case op. Wat deze business case echter vooral duidelijk moet maken is of een organisatie voldoende volwassen is om transformatie te absorberen. Wanneer dit niet (of moeizaam) het geval is, is een positieve business case een utopie.

Over de auteur:

Ralf Schellens

Ralf is sinds 2007 een business consultant bij Ordina. Ralf is een gedreven professional op gebied van informatiemanagement. Hij heeft grote belangstelling voor besturing van ICT en IV, Governance en het inrichten van beheerorganisaties. Op deze gebieden adviseert hij klanten en helpt organisaties bij het inrichten ervan.