ORDINA BLOGT

Best Practice Artikel: Van diagnose naar succes

Het in ‘in control’ zijn bij projecten is een belangrijk thema bij veel organisaties. Op welke gronden wordt beslist of een project wordt gestart?

  • Nanne Wams
  • 7 juni 2013

Best Practice artikel: Van diagnose naar succes: Business Case Management als proces, PMO als middel

Het in ‘in control’ zijn bij projecten is een belangrijk thema bij veel organisaties. Op welke gronden wordt beslist of een project wordt gestart? Waarom doen we dit project nu werkelijk? Is er een realistische oplossingsrichting? Bij tweederde van alle projecten gaat het al mis in de voorbereiding. Veel problemen die zich tijdens de uitvoering voordoen, zijn terug te voeren op een onvolledige of onjuiste start. Om de complexiteit in projecten het hoofd te bieden, wordt steeds vaker een business case ontwikkeld. In de praktijk blijkt de business case nog vaak onvoldoende krachtig om het beoogde succes te realiseren.

Naar aanleiding van dit thema is op het BPUG-seminar van 4 juni 2013 een workshop gegeven door Jan-Ekke de Vries en Nanne Wams. Download hier het volledige artikel.

Over de auteur:

Nanne Wams

Nanne heeft ruime ervaring met het runnen en leiden van PMO's en met het adviseren over inrichting en implementatie daarvan.