ORDINA BLOGT

De patiënt als regisseur: De kracht van DNA-analyse voor de burger

Het analyseren van DNA wordt steeds goedkoper. Goed nieuws want dit biedt veel voordelen voor de zorg. Ook voor de burger zelf.

  • Dirk Jan van der Pol
  • 7 juni 2013

Deze week sprak ik met een hoogleraar bioinformatica over DNA-analyse in de zorg. Ik ben een groot liefhebber van bioinformatica en DNA-analyse in het bijzonder en deze hoogleraar gaf me een aantal invalshoeken die ik nog niet eerder ben tegengekomen. Daarom tijd voor een blog.

Waarom DNA opslaan en analyseren?

Zoals iedereen wel weet is DNA de genetische blauwdruk van een mens. De meeste aspecten van een mens liggen vast in het DNA. Veel ziektes komen voort uit fouten (mutaties) in het DNA. Als we weten welke DNA-mutaties tot welke ziektes leiden, kunnen we dus veel specifiekere medicijnen maken voor ziektes die nu bijvoorbeeld nog niet te genezen zijn. Hiervoor is onderzoek nodig en voor dit onderzoek zijn DNA-gegevens van grote aantallen individuen nodig. Daarom is het belangrijk dat deze gegevens worden verzameld, worden opgeslagen en (anoniem) beschikbaar worden gesteld aan medici en onderzoekers.

De voordelen voor de burger

Het analyseren, opslaan en delen van DNA is ook nuttig voor een burger zelf. Een mens krijgt in zijn leven verschillende onderzoeken. Dat begint bij een hielprik als baby en gedurende een leven worden diverse onderzoeken gedaan. Veel van deze onderzoeken zijn bedoeld om informatie te verkrijgen die ook uit DNA gehaald kan worden. Eén keer het DNA van iemand in kaart brengen, vastleggen en delen betekent dus dat bepaalde onderzoeken niet meer gedaan hoeven te worden. Dit is prettig voor de burgers die deze onderzoeken moeten ondergaan. Bovendien is het veel sneller, omdat het DNA al vastligt en de andere onderzoeken tijd kosten om de informatie ook daadwerkelijk te krijgen (bijvoorbeeld het op kweek zetten van weefsel).

Is het opslaan van DNA dan ook kostenbesparend?

Wanneer er minder onderzoeken nodig zijn om informatie te verkrijgen, kan dit een positieve bedrage leveren aan de zorgkosten. De vraag hierbij is echter of de kosten voor het in kaart brengen van DNA, het opslaan en het delen hiervan opwegen tegen de kosten van losse onderzoeken. In sommige gevallen zal dit nu al zo zijn. In andere gevallen niet.

Echter de kosten voor het maken van een DNA-analyses worden steeds lager. Spraken we een aantal jaren geleden nog over tienduizenden euro’s. Nu spreken we over duizenden euro’s. Het zal dus niet lang meer duren voordat DNA-analyse onder de duizend euro kan worden uitgevoerd en dan wordt het een interessant voor bijna iedereen. Alleen een hielprik kost bijvoorbeeld al 250 euro. De kosten voor al deze onderzoeken zijn er dan snel uit.

Ik denk dat DNA-analyse de zorg drastisch zal veranderen! Onder het mom van 'meten is weten' zal DNA-analyse bijdragen aan de kennis die we hebben van ziektes en erfelijke belasting. Zoals altijd zijn er ook nadelen. Vanuit mijn eigen ervaring als kankerpatiënt zeg ik echter, die wegen voor mij niet op tegen de voordelen.

Over de auteur:

Dirk Jan van der Pol

Dirk Jan is in maart 2012 in dienst gekomen bij Ordina met een missie in de zorg. In 2003 werd bij hem kanker geconstateerd en deze ziekte is de belangrijkste drijfveer voor zijn missie. Zijn missie is gericht op het zelfredzaam maken en regie geven van de burger. Deze benadering van de zorg betekent een paradigma shift die nodig is om de groeiende zorgvraag op te vangen tegen lagere kosten, met behoud van kwaliteit. Dirk Jan is evangelist van deze paradigma shift. Naast zijn zorginhoudelijke kennis heeft Dirk Jan jarenlange ervaring als (Enterprise) Architect. De combinatie van zorginhoud en architectuurkennis gebruikt hij om innovatieve oplossingen te realiseren voor de zorgmarkt die bijdragen aan de regie en zelfredzaamheid van de burger.