ORDINA BLOGT

EPS-framework voor pakketten nu al toegepast

Op de IWSM 2012-conferentie in Assisi in oktober vorig jaar heeft de NESMA het EPS-framework gepresenteerd voor het begroten van pakketsoftware.

  • Frank Vogelezang
  • 20 juni 2013

Een werkgroep van de NESMA heeft dit begrotingsframework ontwikkeld dat het begroten van alle kosten ondersteunt die te maken hebben met de implementatie en het onderhoud en beheer van pakketsoftware. Dit framework kan de basis leggen voor het vergelijken en benchmarken van begrotingen van pakketsoftware. De details van alle zes fasen die het framework onderkent zijn pas tegen het einde van dit jaar klaar, maar Comarch uit Polen past het framework al toe voor een deel van haar aanbiedingen van pakketimplementaties.

Over het EPS-framework

De meeste experts zijn het er wel over eens dat de kosten van het implementeren, onderhouden en beheren van pakketsoftware niet met één enkele formule te begroten zijn. Dit komt doordat de verschillende fasen die daarin te onderkennen zijn zeer uiteenlopende cost-drivers hebben. In de literatuur zijn al meer dan vijftig verschillende cost-drivers geïdenticeerd. Deze wetenschap heeft ervoor gezorgd dat er tot nu toe geen referentiemodel tot stand gekomen is voor het vergelijken en benchmarken van de kosten voor de implementatie en het onderhoud en beheer van pakketsoftware. Een NESMA-werkgroep is de uitdaging aangegaan om dit universele referentiemodel te ontwikkelen.

Binnen de scope van het EPS-framework zijn zes fasen te onderkennen die de kosten voor implementatie en het onderhoud en beheer van pakketsoftware bestrijken vanuit het IT-perspectief:

De zes fasen van het EPS-framework

Voor elk van deze fasen kun je een specifieke invulling van het generieke begrotingsmodel gebruiken om de kosten voor die fase te begroten. Het generieke begrotingsmodel is toepasbaar in elke fase die te maken heeft met IT-gerelateerde kosten. Het model maakt gebruik van drie typen parameters om tot een begroting te komen:

  • omvangsdrivers
  • productiviteitsdrivers
  • omvang-onafhankelijke cost-drivers

Deze combineer je in het generieke begrotingsmodel voor pakketsoftware:

Het generieke begrotingsmodel in het EPS framework

In de paper die gepresenteerd is tijdens de IWSM 2012 conferentie hebben we al uit de doeken gedaan hoe het model fase-specifiek gemaakt moet worden voor de realisatiefase. In deze fase kun je een aantal verschillende omvangsmeetmethoden gebruiken om de omvang van de omvangsdrivers van deze fase vast te stellen:

Omvangsmeetmethoden voor de realisatiefase van het EPS-framework

Toepassing van het framework

In Netherland gebruikt KPN metrieken om haar softwareleveranciers te selecteren en te beoordelen. Alle softwareleveranciers dienen hun software op basis van output-gebaseerde metrieken aan te bieden. Comarch, een softwareleverancier uit Polen heeft de implementatie van haar pakketoplossing voor telecom op basis van het EPS-framework aangeboden.

Deze vroege toepassing toont aan dat dit model voorziet in een behoefte om te kunnen voldoen aan de eisen die opdrachtgevers stellen aan hun leveranciers voor transparante en vergelijkbare aanbiedingen voor IT-dienstverlening.

Referenties

Als je interesse hebt in de toepassing van het EPS-framework of ons wilt helpen met het ontwikkelen of verspreiden van dit framework, neem dan contact op met de NESMA-werkgroep via wgpakketsizing (at) nesma.nl.

Over de auteur:

Frank Vogelezang

Het Pricing Office van Ordina is het centrale punt over wat IT-dienstverlening moet kosten (in termen van volledige integrale kostprijs calculatie) en mag opleveren (in termen van marktconforme prijzen).

Lees de blogs van Frank op

Wat kost IT