ORDINA BLOGT

Herverkaveling is noodzakelijk

De lappendeken die verkaveling heet, is verantwoordelijk voor het falen van outsourcing.

  • Johan van der Bijl
  • 4 juni 2013

Stop verkavelmania!

Terecht dat Marco Gianotten een concreet betoog houdt tegen de heersende verkavelmania (Stop verkavelmania!). Onder het argument van vendor lock in worden hele portfolio’s verknipt tot een microlandschap met de door Marco Gianotten genoemde nadelen. Ik vind dat organisaties bij het formuleren van een sourcingstrategie/verkaveling structureel te weinig aandacht besteden aan de gevolgen van deze keuzes. Zelden is er een degelijke analyse opgesteld naar impact en risico's bij de gekozen verkaveling op de omvang van de regieorganisatie, de end-to-end kosten, de TBV’s voor de verschillende partijen binnen de voortbrengingsketen, de innovatiekracht en zeggenschap bij calamiteiten.

Transformatie verkaveling is noodzakelijk

Constateren dat het anders moet is een eerste stap. Maar als CIO’s pas in actie komen om te herverkavelen bij een eerste volgende contractexpiratie, zitten we nog vele jaren vast aan deze situatie. Wij moeten snel op zoek naar inventieve oplossingen om gemaakte keuzes (in operationele zin) te transformeren. Herverkaveling naar de gewenste situatie van logische clusters met voldoende omvang, waarbij één partij integraal verantwoordelijk is voor de performance en het monitoren van de gehele keten. Er zijn meerdere oplossingen denkbaar.

Een oplossing is het daadwerkelijk overgaan tot ontkaveling of herverkaveling. In de praktijk betekent dit vaak het openbreken van lopende contracten om kavels te ontmantelen. Zelden zullen de contracten gelijktijdig aflopen. Deze oplossing is naar mijn mening voor veel CIO’s geen optie, omdat de contractpartijen schadevergoeding eisen voor gederfde inkomsten.

Sourcing Integrator

Een andere, meer pragmatische, oplossing is om op de gewenste verkaveling voor te sorteren door een leverancier de rol van Sourcing Integrator te geven. De Sourcing Integrator krijgt als gedelegeerd opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor de operationele en tactische aansturing van alle leveranciers binnen de nieuwe verkaveling om een geïntegreerde dienstverlening te realiseren. Maar welke leverancier is hiervoor geschikt? Naar mijn mening is dat niet perse de grootste leverancier. Hiermee loopt je het gevaar dat deze jou, door zijn omvang en dominante positie, zijn werkwijze gaat opleggen. En ben je wederom weer bezig je leverancier te bestrijden.

Kies voor een leverancier die in omvang en cultuur bij je past, zodat je de aandacht krijgt die bij de dienstverlening hoort. Een leverancier die gewend is te opereren in een performance-omgeving en het natuurlijke gedrag van samenwerking in zijn DNA heeft zitten.

Over de auteur:

Johan van der Bijl

Johan van der Bijl is een gedreven professional op het gebied van sourcingsvraagstukken. Hij adviseert organisaties over slim en wendbaar sourcen van ICT. "Veel organisaties maken betere keuzes in sourcingsvraagstukken als zij de gevolgen van deze keuzes beter kunnen overzien"