ORDINA BLOGT

Over de staande veranderorganisatie

Op de PMI Netherlands Summit die vandaag werd gehouden, heb ik weer vele inzichten opgedaan. Over agility, flexibiliteit, saboteurs en de daaruitvolgende samensmelting van project- en lijnorganisatie.

  • Frank Oeben
  • 13 juni 2013

 

Wat een dag! Keynotes, parallelsessies, netwerkborrels... Op dubbele uitnodiging van PMI Netherlands Chapter was ik vandaag bij de tweede PMI Netherlands Summit. Zowel als bestuurslid van de BPUG, als in de rol van 'exclusive blogger' (wat een titel!) mocht ik vandaag deelnemen. Bij deze dank ik PMI graag voor deze uitnodigingen. Ik heb weer wat om over na te denken.

Vorige maand bekeek ik het programma en verheugde ik me op de inhoud. Ik schreef er over op PMOblog.nl en Ordina.nl. In die post schreef ik dat het mij opvalt dat we het steeds minder over de methodieken hebben, maar steeds meer over de toepassing er van. En over de verschuiving van projecten doen naar baten realiseren.
Vandaag heb ik me vooral daar op gericht en op de laatste conclusie uit die blogpost: de toename in dynamiek.

Meer achtergrond over de sprekers en de sessies vind je in het programma van de Summit.

 

Mijn blog staat bol met blogs over globalisering, individualisering en snelheid en wat dat voor individuen kan betekenen. Door de informatieglobalisering, toename in transparantie, immer groeiende beschikbaarheid van gegevens, ontwikkeling van de techniek, Generatie Y (en is dat oorzaak of gevolg?) gaat verandering steeds sneller. Daar moet je je aan aanpassen. Dat moeten projecten dus ook. Maar dat is niet het enige.

Verandering gaat steeds sneller en moet zich steeds meer aanpassen aan de staande organisatie. Dr Cooke-Davies zegt dat projectmanagement niet een ding is van projectmanagement, maar van een hele organisatie. Alle processen van een organisatie (finance, hr, procurement, etc) zijn bepalend voor het succes van projectmanagement en vice versa. Project en lijn kruipen steeds dichter naar elkaar toe en verworden van twee verschillende werelden steeds meer één. Een staande veranderorganisatie, zoals collega-bestuurslid en voorzitter Bob terecht concludeerde.

 

Organisaties moeten steeds wendbaarder worden. Niet zomaar ook het thema van ons BPUG Seminar vorige week. Echter het hebben van 'dynamic capabilities' wordt wel gezien als noodzakelijk, maar gewoontes, gebrek aan vertrouwen, onvoldoende kennisdeling en hiërarchische besluitvorming houden het tegen.

Net als bij Het Nieuwe Werken geldt dat er vertrouwen moet zijn. De wens van de klant verandert continu, concurrenten passen zich aan, de wereld is transparant en niet merkvast. Je hebt als organisatie de flexibiliteit nodig om tenminste deze trends te volgen. Dat betekent dat er samengewerkt moet worden. Samen de schouders eronder. Samenwerken betekent elkaar vertrouwen. Samen werken naar een gezamenlijk doel.

Een project moet steeds meer gericht zijn op het realiseren van baten. Niet in de traditionele definitie van een project alleen maar een product opleveren, maar toegevoegde waarde leveren voor de organisatie. Binnen gestelde eisen, rekeninghoudend met veranderende wensen en vanuit de eindgebruikers, de omgeving en de interne en externe regelgeving.

Dat betekent dus minder vasthouden aan plannen, budgetten en deadlines. Dat betekent meer overleggen, bijstellen en samenwerken.

Ondertussen moet de business case niet uit het oog verloren worden. En deze moet eerlijk gemaakt en bijgehouden worden. Dat betekent ook dat een business case wel eens negatief kan zijn. Dat je er dan mee stopt. Of er niet eens aan begint. Dat is ook het betoog dat we als Ordina hielden op het BPUG Seminar vorige week. 

Niet iedereen zal willen meewerken. Mensen hebben van nature een overlevingsdrang die er voor zal zorgen dat het organisatiebelang niet altijd voorop zal staan. Houd er rekening mee dat er saboteurs zijn.

Mensen hebben persoonlijke motieven. Er zijn gegarandeerd mensen die niet willen dat jouw project slaagt, omdat het voor hen persoonlijk nadelig uitpakt. Het vasthouden aan de initiële scope, budget en planning is ook saboteren. Bovendien zijn er mensen die het tempo niet kunnen bijhouden of het grote geheel niet kunnen of willen zien. Doe niet of er geen saboteurs zijn, want dat gaat je geld kosten. Herken het, neem maatregelen.

De samensmelting van de 'business as usual' en de 'change organisatie' brengt ons de staande veranderorganisatie. Deze organisatie biedt alleen plaats voor samenwerkers, maar zal toch saboteurs kennen. 

We bewegen verder. Wendbaar en flexibel als we zijn. Ik ben weer wat wijzer. Mijn gereedschapskoffer is weer wat voller. En ik snap de context weer wat beter. Mission accomplished, dus. 

Groeten, 

Frank

 

Over de auteur:

Frank Oeben

Frank is ontwikkelaar. Van mensen, van projecten en van organisaties. Door verbindingen te maken, kennis te delen en mensen hun eigen kracht te laten ontdekken en die toe te laten passen. Bij Ordina doet hij dit vanuit wisselende rollen. Meestal meerdere tegelijk, onder andere als trainer. Telkens op zoek naar vernieuwing. Vernieuwing die zin heeft. Zodat het meer gaat over waar het over moet gaan. Op Ordina.nl schrijft hij over wat hij tegenkomt, waarover hij zich verwondert of over iets dat hij wil delen.