ORDINA BLOGT

Performancetesten in de cloud

Cloudcomputing is in opkomst, een logische vervolgstap is performance testen in de cloud. Maar is dit de toekomst of is het slechts een hype?

  • 29 mei 2013

Met performance testen in de cloud is een organisatie niet langer afhankelijk van (dure) hardware om performance testen uit te voeren, maar kunnen zij de testen uit laten voeren door ingehuurde machines die op aanroep beschikbaar zijn voor performance testen. En omdat deze machines verspreid over de wereld staan, is het zelfs mogelijk om bijvoorbeeld een website vanuit een groot aantal geografische locaties te testen. En net als in de echte wereld kan een website dan ook aan een performance test onderworpen worden door ‘gebruikers’ over de gehele wereld. Ofwel, real-world testing.

Dit klinkt als de ideale test: voor relatief weinig geld een zeer productie-like performance test van iedere applicatie. De term ‘hype’ komt echter snel om de hoek kijken bij iedere nieuwe technologie die snel in populariteit toeneemt. De Van Dale omschrijft het woord ‘hype’ als volgt: “iets nieuws dat tijdelijk sterk de aandacht trekt, maar weinig voorstelt”. Wat betreft performance testen in de cloud is het eerste deel van deze omschrijving absoluut waar. Het aantal tools waarmee dergelijke tests kunnen worden uitgevoerd, groeit namelijk snel: Loadstorm, Blitz, Soasta Cloudtest, Neustar en onlangs is zelfs marktleider HP begonnen met performance testen in de Cloud: Cloadrunner.

Maar belangrijker rond de vraag of performance testen in de cloud een hype is, is de vraag of dit nu weinig voorstelt? Deze vraag is niet gemakkelijk te beantwoorden. Dat het inzetten van cloudcomputing een besparing op kan leveren ten opzichte van zelf hardware aanschaffen, is een simpel feit. Dat performance testen vaak een flinke hoeveelheid hardware vereisen is eveneens een feit. Dit maakt dat performance testen in de cloud een besparing kan opleveren ten opzichte van het traditionele performance testen. Maar misschien net zo belangrijk is de bewering van diverse leveranciers van cloud performance-testtools dat de testen meer productie-like zijn, doordat een belasting vanuit de gehele wereld gesimuleerd kan worden. Dit klinkt als een goed argument, echter voor een applicatie of website is het in het geheel niet relevant of een bezoeker nu twee deuren verderop woont of afkomstig is van de andere kant van de wereld. Het enige verschil is de afstand die het signaal af moet leggen. Maar het doel van een performance test is het testen van de website of applicatie, niet de snelheid van het internet! Daarnaast geldt dat de fysieke afstand tussen server en gebruiker weinig van doen heeft met de afstand die het signaal aflegt. Het raadplegen van een server die twee deuren verderop staat, kan namelijk in de praktijk alsnog via de andere kant van de wereld lopen.

Kortom, de leveranciers van deze tools maken het verhaal wellicht mooier dan het werkelijk is. De kwaliteit en betrouwbaarheid van performance testen in de cloud is weinig anders dan het traditionele performance testen met een lokale server. Dit verandert echter niets aan het feit dat de cloud het performance testen beduidend goedkoper kan maken, doordat enkel voor het gebruik van hardware betaald hoeft te worden en de hardware niet daadwerkelijk aangeschaft hoeft te worden. Maar hoe dit daadwerkelijk uitpakt? Dat is afwachten. De techniek is nieuw en er zijn nog weinig ervaringscijfers bekend. De tijd zal het leren!