ORDINA BLOGT

Sherlock Holmes in Wonderland

Net uit de schoolbanken, of met een mooie reis daar nog even na, starten Young Professionals aan hun carrière.

  • Paul van Dam
  • 3 juni 2013

Voor het eerst werken in een groot gebouw, met een badge, kantine en voor velen zelfs een lease-auto. Niet voor iedereen natuurlijk, want er zijn een paar verstokte oud-studenten die vast blijven houden aan hun OV-jaarabonnement. Zij hebben dus lekker geen last van files, maar helaas weer wel van de NS.

Alles in de organisatie is nieuw voor de YP’er en moet dus eigen worden gemaakt. Tijdens deze ontdekkingsreis kom je er bijvoorbeeld achter op welke verdieping welke printer staat; dit meestal pas nadat je al tien keer naar de verkeerde bent gelopen. Ook weet je al snel waar je ringbanden kunt halen en bij wie je de VOG moet inleveren die voor veel klanten een vereiste is. Na enkele maanden weten de meeste YP’ers al redelijk de weg en voelen ze zich niet langer als Alice in Wonderland, die met hoge snelheid het konijnenhol in donderde.

Voor veel YP’ers die starten als PMO eindigt de reis hier echter nog niet. Zoals Alice tenminste nog met open ogen in een (donker, toegegeven) konijnenhol viel, geldt voor PMO’ers dat zij dit dikwijls doen met een blinddoek op. Waarom is dit het geval? PMO’ers moeten vaak op zoek naar zaken waarvan echt niemand weet waar die zich bevinden. Zoals de gestreepte kat de hulpeloze Alice tenminste nog een beetje op weg hielp, weet bij sommige problemen zowel de project- als de lijnorganisatie niet waar je moet zoeken.

Een goed voorbeeld hiervan was de urencode die ik voor overwerk van een projectteam moest regelen. Hierbij was al afgesproken dat daar 1/5e van de uren in regulier werk geschreven mocht worden, maar er zou volgens sommigen een betere interne oplossing zijn. Niemand kon mij echter precies vertellen wat die oplossing inhield, dus kwam ik pas na 16 mails, 6 telefoontjes en 4 korte vraaggesprekken achter de regeling die mij moest helpen met het registreren van overwerk. Eindelijk verlossing.

Om de rol van PMO dus goed te kunnen vervullen, moet je een Sherlock Holmes in Wonderland kunnen zijn. Bellen, mailen, faxen, telexen, postduiven op de brievenbus doen (wordt lastig) en nog wat moderne vormen van communicatie moet je hiervoor gebruiken. Spitten, delven, doorvragen en stalken horen verder bij de gereedschapskist van elke PMO’er. Alleen zo kom je achter de zaken die niemand precies weet. Kunt u iets niet vinden? Blader dan niet in de Gouden Gids maar bel een PMO’er; die vindt het absoluut!

Over de auteur:

Paul van Dam

Paul van Dam is een kersverse PMO-professional die niet alleen (te) veel wil doen maar hierover ook, hoog in zijn ivoren toren, graag reflecteert. Hij legt verbanden tussen PMO en de maatschappij en deelt deze gedachten dan ook graag met de bezoekers van het PMO-blog.