ORDINA BLOGT

Verandert uw BICC ook?

Van informatieleverancier naar datasetleverancier

  • Jan Willem Sijthoff
  • 13 juni 2013

Big Data, In-Memory processing, Internet of Things, Analytics, Twitter-feeds, NoSQL, Hadoop… Duizelt het al? Business intelligence (BI) staat bol van de ontwikkelingen. Sommige gedreven door verkooppraatjes van IT-leveranciers, andere door echte innovatie. Wat wel duidelijk is, is dat het Business Intelligence Competence Center (BICC) een uitdaging heeft om deze trends een plaats te geven in de organisatie. Het BICC beweegt van ‘old school’ leverancier van informatie tot leverancier van complete datasets.

Hoe hebben deze trends dan invloed op het BICC? Het ‘Old School’ BICC heeft twee soorten producten. De eerste soort producten is een verzameling standaardrapporten die van belang is om te rapporteren over de prestaties van de organisatie. De tweede soort producten zijn de ad hoc-vragen. Dit zijn vragen van de business naar een bijzonder rapport. Dit is het zogenaamde à la carte-model. De trends in de ontwikkeling van BI-software en de ervaring van de business met BI hebben als gevolg dat het BICC zich meer gaat ontwikkelen in de richting van het leveren van BI-kennis via een buffetmodel. Het BICC gaat, naast de standaardrapporten, de business een aantal datasets aanbieden. Hiermee kan de business dan zijn analyses uitvoeren om informatie te maken met behulp van de analysetools van het BICC. Hiermee wordt het BICC een leverancier van datasets.

Een BICC is niet succesvol als het alleen maar zorgdraagt voor het datawarehouse en de bijbehorende datastromen en rapportages. Zo langzamerhand moet hier ook de 80-20-regel van toepassing zijn. Waarbij een BICC met 20% van de effort zorgdraagt voor 80% van de informatiebehoefte. De 80%-effort die het BICC nog over heeft, zou beschikbaar moeten zijn om de veranderingen in de informatiebehoefte vanuit de organisatie te beantwoorden door haar BI-kennis in te zetten om de bedrijfsdoelen van de organisatie te realiseren. Het BICC verandert de komende tijd van beheerclub naar kennisclub.

Als leverancier van datasets is het BICC beter in staat invulling te geven aan de vier kernstromen van het BICC: governance, organisatie, processen en producten. In de ‘old school’ situatie lag de focus op het creëren van informatieproducten, maar de focus verschuift naar governance en organisatie, waardoor het BICC beter gaat aansluiten op de bedrijfsdoelstellingen. Het BICC is beter in staat haar kennis van de data van de organisatie te delen met de business. Hiermee verandert het BICC van het beheer van informatie naar het leveren van kennis over de beschikbare data in de organisatie. Dit leidt tot een succesvoller gebruik van data en daaruit voortvloeiend ook meer succes van de organisatie.

Over de auteur:

Jan Willem Sijthoff

Jan Willem is management consultant bij Ordina VisionWorks. Al meer dan 10 jaar is zijn werkgebied business intelligence, analytics en big data. Jan Willem’s kracht is het creëren van creatieve en innovatieve business intelligence oplossingen op organisatorisch-, proces- en technisch niveau in een organisatie.