ORDINA BLOGT

Zonder heldere doelstellingen is het Game-Over

Bij de ontwikkeling van de serious game “The sky is the limit” bleek maar weer hoe belangrijk het is om de doelstellingen van de game helder te hebben

  • Donald Wijsman
  • 5 juni 2013

Leuk een game, maar waarvoor?

Voor het onlangs gehouden itSMF Café (Mini seminar van het IT Service Management Forum) is aan mij gevraagd om een game te bedenken. Een game die de toegevoegde waarde van Agile in ICT ontwikkel- en beheerorganisaties aantoont. De korte tijd die er lag tussen de vraag en de daadwerkelijke uitvoering maakte het er niet makkelijker op. Ideeën voor een game verzinnen is één ding. Het uitwerken is echt wat anders. Bij de uitwerking kom je er namelijk achter in hoeverre jouw idee ook praktisch uitvoerbaar is, of je de aansluiting behoudt met de doelstellingen van de game en of het resultaat het beoogde effect heeft. Ervaren de deelnemers aan de game daadwerkelijk het begrip Agile en past de game in de context van het Agile-beheer, zoals de sprekers in het 'café' het bedoelden?

De werkvorm is bepalend

Na het onderzoeken van vele werk- en spelvormen kwam ik niet echt verder. Na een week zo vastgezeten te hebben, kwam ik na enig googelen bij het Manifest voor Agile Software Ontwikkeling. Hierin stond kort en krachtig weergegeven wat de voordelen van Agile boven die van de oude werkwijze zijn. Hiermee kon ik een oude omgeving en een gewenste naast elkaar zetten en daarmee het onderscheidt helder maken. Het was nu ook eenvoudig om een werkvorm te vinden die daarop aansluit en het aanpassen en uitwerken volgt dan als vanzelf.

Les

De les die ik hieruit trek is om in het vervolg nog meer op de doelstelling(en) in te zoomen en daarbij te achterhalen hoe deze doelstelling(en) door middel van een game te bereiken zijn. Covey gaf het al aan in één van zijn lessen:” Begin with the end in mind & Seek first to understand than to be understood”. Ga je uitdagen, confronteren, manipuleren of zoals in deze cases inzoomen op het verschil? De wijze waarop de doelstelling(en) worden bereikt, beïnvloeden de uiteindelijke keuze voor de spelvorm en zijn daarmee bepalend voor de kern van het spel en het te behalen resultaat.

Over de auteur:

Donald Wijsman

Donald Wijsman houdt er van om mensen in beweging te krijgen. Zeker op die organisatorische of persoonlijke gebieden waar veel verbetering is te realiseren. Hij heeft gemerkt dat mensen spelenderwijs veel leren en combineert deze zienswijze met zijn coachende adviesstijl, waarbij hij niet zijn beter weten, maar zijn beste weten inzet.