ORDINA BLOGT

De patiënt als regisseur: Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging in de zorg is een onderwerp waar bijna dagelijks over wordt geschreven. Ik was eigenlijk niet van plan om daar in mijn blog reeks aandacht aan te besteden, gewoon omdat er al zoveel over gesproken wordt. Ik sprak vandaag op de Zorg&ICT beurs en daar werden vragen gesteld over informatiebeveiliging. Daarom heb ik me laten verleiden om daar ook iets over te schrijven.

  • Dirk Jan van der Pol
  • 29 mei 2013

Privacy vanuit de optiek van een persoonlijk gezondheidsdossier

De meeste discussies die ik lees over informatiebeveiliging in de zorg gaan over privacy. Wie is eigenaar van de informatie en wie bepaalt welke informatie wordt gedeeld. Vanuit de optiek van een persoonlijk gezondheidsdossier zijn deze discussies veel eenvoudiger te beantwoorden. Ik neem een aantal aandachtspunten onder de loep met het persoonlijk gezondheidsdossier als basis.

Informatie delen maar niet wijzigen

Iedere burger moet de informatie uit zijn persoonlijk gezondheidsdossier met anderen kunnen delen. Dit kunnen familie, mantelzorgers, maar ook zorgprofessionals zijn. De burger is daarmee in regie en bepaalt zelf met wie hij zijn informatie deelt, waardoor er geen privacy issues zijn. Een belangrijk aspect wat daarbij wel geborgd moet zijn is het feit dat informatie niet aanpasbaar is wanneer de burger zelf niet de bron is van de informatie. Zorginformatie van bijvoorbeeld een arts (medische informatie), kan alleen door de arts zelf worden aangepast. Dit geldt andersom ook. Informatie die de burger heeft ingevoerd, mag niet worden aangepast door de arts. Het persoonlijk gezondheidsdossier moet dit borgen.

Overdracht van informatie

De meest cruciale vraag is nu, hoe komt de informatie in het persoonlijk gezondheidsdossier van de burger terecht zodat deze de informatie kan delen zonder tegen privacy problemen aan te lopen. Volgens mij kan dit grofweg op twee manieren. De eerste manier is wanneer de burger de informatie zelf invoert, bijvoorbeeld het feitelijk gebruik van zijn medicatie, zijn beleving over zorg, etc. De tweede manier is wanneer de arts/behandelaar bepaalde informatie overdraagt aan de burger. De behandelaar kan voor iedere patiënt/cliënt (bij voorkeur in overleg) bepalen welke informatie zinvol is en welke informatie de behandeling niet tegenwerkt. Wanneer deze informatie formeel overgedragen wordt aan de patiënt/cliënt kan deze de informatie zonder privacy issues delen.

Informatie delen tussen zorgorganisaties

Dan blijft er één lastige discussie over. Het delen van informatie over een patiënt/cliënt tussen zorgorganisaties of zelfs behandelaren binnen één zorgorganisatie. Deze vorm van informatie delen zal in de toekomst hopelijk beperkt worden wanneer een goed werkend systeem van persoonlijk gezondheidsdossiers ontstaat aangevuld met heldere wetgeving en vertrouwen. Toch zal deze vorm van informatie delen altijd nodig blijven. Ook hier kan het persoonlijk gezondheidsdossier helpen. Wanneer een behandelaar informatie wil delen met een andere behandelaar kan bevestiging gevraagd worden aan de burger via zijn persoonlijk gezondheidsdossier. De burger krijgt een verzoek, bijvoorbeeld op zijn mobiele telefoon en hij kan deze accepteren of afwijzen. Binnen het persoonlijk gezondheidsdossier wordt precies bijgehouden welke aanvragen de burger heeft geaccepteerd en met welk doel.
Mijn conclusie is dat het met behulp van een persoonlijk gezondheidsdossier prima mogelijk is om een systeem te maken waarin zorginformatie gedeeld wordt zonder privacy problemen en discussies.

Over de auteur:

Dirk Jan van der Pol

Dirk Jan is in maart 2012 in dienst gekomen bij Ordina met een missie in de zorg. In 2003 werd bij hem kanker geconstateerd en deze ziekte is de belangrijkste drijfveer voor zijn missie. Zijn missie is gericht op het zelfredzaam maken en regie geven van de burger. Deze benadering van de zorg betekent een paradigma shift die nodig is om de groeiende zorgvraag op te vangen tegen lagere kosten, met behoud van kwaliteit. Dirk Jan is evangelist van deze paradigma shift. Naast zijn zorginhoudelijke kennis heeft Dirk Jan jarenlange ervaring als (Enterprise) Architect. De combinatie van zorginhoud en architectuurkennis gebruikt hij om innovatieve oplossingen te realiseren voor de zorgmarkt die bijdragen aan de regie en zelfredzaamheid van de burger.