ORDINA BLOGT

PMO: Personal Motivation Officer?

Tijdens mijn opleiding kwam het ieder jaar wel een keer aan bod. Docenten vinden het boeiend om te vertellen en het is voor veel studies een relevant onderzoek.

  • Sonny Schreurs
  • 18 maart 2013

Hoewel het al in de jaren ’20 van de vorige eeuw is onderzocht en er in de loop der jaren wel kritiek op is geweest (maar naar welk bekend onderzoek niet?), blijft het toch een interessant fenomeen om over na te denken. Ik heb het over het Hawthorne-effect. Voor hen die het niet kennen: het Hawthorne-effect stamt uit een productiviteitsonderzoek uit de jaren ‘20, waarbij werd onderzocht of mensen harder gingen werken wanneer het licht feller of minder fel werd gemaakt.

De uitslag was verrassend: zowel bij feller als bij gedimd licht gingen de mensen harder werken. Dit heeft geleid tot een reeks onderzoeken met de conclusie dat mensen door elke kleine, soms onbenullige, verandering harder gaan werken, omdat de werknemers in de gaten hebben dat mensen met hen bezig zijn. Om het kort door de bocht te zeggen, mensen houden van aandacht! En aandacht is iets waar een PMO’er, zeker in projecten, voor kan zorgen.

Voor het beschrijven van een PMO’er wordt vaak een metafoor als 'spin-in-het-web', 'haarlemmerolie', of zoals mijn collega-blogger het verwoordt 'assistent-trainer' gebruikt. Drie benamingen die duidelijk aangeven dat een PMO’er overal bij betrokken is en met de gehele projectorganisatie in contact komt. Het is voor mij dan ook geen verrassing dat de meeste PMO’ers die ik tegenkom sociale en uitgesproken types zijn. Hij of zij zorgt er vaak voor dat er meer aandacht besteed wordt aan de werknemers en dat ook de projectmanager meer tijd overhoudt voor persoonlijke interactie. En zoals vele onderzoeken je zullen vertellen, aandacht en een luisterend oor zijn voor veel werknemers belangrijker dan een financiële beloning!
 
Hier komt wel weer een belangrijk pijnpunt bij het aanprijzen van een PMO aan het licht: het gaat namelijk niet direct om financiële winst. Want hoewel dankzij deze extra aandacht een projectteam meer werkplezier, een verhoogd gevoel van waardering en sociale cohesie kan creëren, wordt een project veelal puur afgerekend op de oplevering en de financiële status. Sociale en persoonlijke doelen zijn nou eenmaal lastiger te meten en hebben niet de hoogste prioriteit voor de meeste organisaties.
 
Hierbij kan PMO wellicht hoop putten uit de opmars van Agile en SCRUM. Hoewel het voor deze methodieken ook lastig is om er een directe positieve financiële belofte aan te koppelen, hebben de methodes zich in de laatste jaren bewezen op zowel het gebied van productiviteit als werknemertevredenheid. Agile en SCRUM worden nu wereldwijd gebruikt en als belangrijke trends in de wereld van technologie gezien. Als de positieve verhalen rondom PMO blijven groeien, zal er ook een moment komen waarop er een algemene consensus ontstaat over de voordelen ervan. Het is echter aan ons om de positieve vibe rond PMO te creëren, te verspreiden en te bewijzen.  
 
Hoewel het Hawthorne-effect niet overdreven moet worden en een PMO’er natuurlijk veel meer doet dan alleen aandacht schenken aan collega’s, is het een aspect dat naar mijn mening niet onderbelicht moet blijven. Zeker in de veranderende zakelijke wereld (thuiswerken, het nieuwe werken, near-shoring, off-shoring, flex-plekken, etcetera) kan een team steeds onafhankelijker werken en kan het contact tot een minimum worden beperkt. Mensen zijn echter sociale wezens, waarbij een klein contactmoment al veel kan betekenen. Een PMO’er kan daarbij helpen door meer dynamiek, connectiviteit en tijd voor persoonlijke aandacht te creëren in een project.
 
Dit artikel is geschreven door Sonny Schreurs. Sonny is Young Professional bij Ordina PMO.

 

Over de auteur:

Sonny Schreurs

Young Professional met een gezonde interesse voor social media en de online wereld in zijn geheel. Geïntrigeerd door de manier waarop mensen communiceren en hoe dit beter kan. Op zoek naar de vraag wat Content nou succesvol en belangrijk maakt.