ORDINA BLOGT

Sourcing en het spook van vendor lock in

Het maken van bindende afspraken bij het afsluiten van het contract over de retransitie-aanpak; de continuïteit in dienstverlening tijdens de retransitie en nazorg voorkomt een vendor lock in.

  • Johan van der Bijl
  • 6 mei 2013

Bij veel (regie)organisaties waart het spook van vendor lock in, de angst voor een te grote afhankelijkheid van een leverancier. Dit spook wordt bestreden door het inzetten van meerdere leveranciers, een klassieke verdeel-en-heers-strategie. De gevolgen van het ondoordacht toepassen van deze strategie wordt door (regie)organisaties onvoldoende onderkend, terwijl de oplossing om dit spook te verjagen relatief eenvoudig is.

Onderschatting van de impact op de regie-organisatie

Meer leveranciers aansturen verhoogt de complexiteit aanzienlijk, niet alleen moet men de verschillende leveranciers vanuit de kolom opdrachtgever-opdrachtnemer-relatie (demand-supply keten) aansturen; maar ook tussen de verschillende kolommen dient er afstemming plaats te vinden om een samenhangend ICT-landschap te garanderen. Hierdoor ontstaan complexe regieorganisaties die in de praktijk alle zeilen bij moeten zetten op supply-management en nauwelijks aan demand-management toekomen. Waarbij het maar de vraag is of, naast dat de dienstverlening onder controle is, de totale kosten van ICT, zowel direct (leveranciers) als indirect (regieorganisatie), nog wel beheersbaar zijn. Terwijl een kostendaling vaak een oorspronkelijke en belangrijke drijfveer is.

Best of breed-strategie

Er is niets mis met een beperkte strategie van 'best of breed', of althans uitbesteding aan meerdere leveranciers. Maar differentieer hierin alleen het strikt noodzakelijke. Een logische keuze hierbij is het opdelen langs groepen van kernprocessen van de onderneming (Lines of Business) en leg de verantwoordelijkheid voor de dienstverlening hierbinnen integraal bij één leverancier. Of het nu gaat om aanvulling van capaciteit (detachering), beheer en onderhoud, vernieuwing, hosting of een niche expertise. Maar ook het gebruik van methodieken als Agile of inzet van near- of offshore capaciteit.

Sourcing Integrator

Maak de leverancier als Sourcing Integrator overall verantwoordelijk en daag je leverancier uit om maatwerk te leveren in de sourcingvraagstukken van jouw organisatie. Dat betekent niet alleen dat de Sourcing Integrator telkens weer de best passende vorm van sourcing aanbiedt op een opdracht (wendbaar), maar ook zorgdraagt voor integratie tussen deze vormen. Hiermee leg je als (regie)organisatie een belangrijk integratievraagstuk in de handen van je leverancier die hiermee effectiever om gaat dan dat als regieorganisatie zelf kan doen.

Van spook naar partner

De leverancier zal vanuit zijn integrale verantwoordelijkheid sneller investeren in de opbouw van essentiële klantkennis om jou als opdrachtgever als partner te ondersteunen bij het behalen van jouw doelstellingen. En natuurlijk maak je bij het afsluiten van het contract bindende afspraken over de retransitie-aanpak; de continuïteit in dienstverlening tijdens de retransitie en nazorg in de vorm van het beschikbaar houden van de kennishouders. Daarmee is het spook omgezet in sluitende afspraken met je leverancier.

Over de auteur:

Johan van der Bijl

Johan van der Bijl is een gedreven professional op het gebied van sourcingsvraagstukken. Hij adviseert organisaties over slim en wendbaar sourcen van ICT. "Veel organisaties maken betere keuzes in sourcingsvraagstukken als zij de gevolgen van deze keuzes beter kunnen overzien"