ORDINA BLOGT

De patient als regisseur: De financiële effecten van eHealth

Steeds vaker zie ik artikelen langskomen die ingaan op de financiële effecten van eHealth. De resultaten van deze artikelen variëren van uitkomsten dat eHealth kostenbesparend is tot en met dat eHealth juist kostenverhogend is. De overeenkomst van bijna alle artikelen is dat ze dit bekijken vanuit het perspectief van zorgkosten. De vraag is of dit wel een terechte afbakening is.

  • Dirk Jan van der Pol
  • 28 mei 2013

Maatschappelijke kosten

Wanneer een behandeling bijvoorbeeld blended wordt aangeboden (een combinatie van fysiek aangeboden zorg en zorg via digitale middelen), waarbij videochat wordt gebruikt voor een consult, dan heeft dit direct effect op de reiskosten van een patiënt. Ook hoeft de patiënt bijvoorbeeld niet te verzuimen van zijn werk als gevolg van doktersbezoek. Als eHealth ingezet wordt aan de preventieve kant om te voorkomen dat iemand ziek wordt of terugvalt in zijn oude aandoening of gedrag, bespaart dit kosten voor toekomstige zorg. Als we door middel van eHealth (coaching, monitoring, etc.) kunnen voorkomen dat medicatie foutief wordt ingenomen of zelfs niet wordt gebruikt, dan voorkomen we bovendien dat deze medicatie ten onrechte wordt verstrekt. Dit levert miljoenen euro’s per jaar op. Zo zijn er nog vele voorbeelden te geven van maatschappelijke kosten in relatie tot eHealth.

De patiënt centraal, dan ook qua business case

Vanuit het perspectief van 'de patiënt als regisseur' vind ik dat we het financiële aspect van eHealth moeten belichten vanuit de burger en daarmee vanuit de hele maatschappij. Alleen dan kunnen we de daadwerkelijke business case maken voor eHealth. Wanneer we deze business case in absolute zin willen maken is dit onmogelijk. De vraag is echter of deze algehele business case nodig is om te bepalen of eHealth zinvol is vanuit een financieel kader. Het gaat hier tenslotte om de wet van de grote getallen. Als de weegschaal doorslaat naar de positieve kant hoeven we niet alles mee te nemen in deze case.

Mijn business case

Als ik mijn case als uitgangspunt neem en ik reken uit wat ik de maatschappij had kunnen besparen met eHealth-faciliteiten, dan is dit enorm. Het gaat om duizenden euro’s aan zorg- en maatschappelijke kosten. Reiskosten, kosten als gevolg van verzuim door doktersbezoek, weggegooide medicatie omdat ik veel te veel voorgeschreven kreeg in één keer, kosten voor het veelvuldig bloedprikken in een korte periode, enzovoort.

Ik wil mezelf niet als norm neerzetten en mijn gegevens zomaar extrapoleren over Nederland.  Echter, ik kan me aan de andere kant niet voorstellen dat de integrale business case voor eHealth niet positief uitpakt.

Over de auteur:

Dirk Jan van der Pol

Dirk Jan is in maart 2012 in dienst gekomen bij Ordina met een missie in de zorg. In 2003 werd bij hem kanker geconstateerd en deze ziekte is de belangrijkste drijfveer voor zijn missie. Zijn missie is gericht op het zelfredzaam maken en regie geven van de burger. Deze benadering van de zorg betekent een paradigma shift die nodig is om de groeiende zorgvraag op te vangen tegen lagere kosten, met behoud van kwaliteit. Dirk Jan is evangelist van deze paradigma shift. Naast zijn zorginhoudelijke kennis heeft Dirk Jan jarenlange ervaring als (Enterprise) Architect. De combinatie van zorginhoud en architectuurkennis gebruikt hij om innovatieve oplossingen te realiseren voor de zorgmarkt die bijdragen aan de regie en zelfredzaamheid van de burger.