ORDINA BLOGT

De rol van System Integrator is uitgespeeld

Door de verantwoordelijkheid van de integrale dienstverlening (services) te beleggen bij de Sourcing Integrator ontstaat er binnen regieorganisaties de noodzakelijke ruimte om demand management daadwerkelijk in te richten. Hiermee ontstijgt de Sourcing Integrator de rol van de traditionele System Integrator.

  • Johan van der Bijl
  • 28 mei 2013

De wereld van voortrazende technologische ontwikkelingen en globalisering gaat aan niemand voorbij. Ook aan organisaties niet en opdrachtgevers verwachten dat ICT de verbindende schakel is en blijft tussen hun klanten, in de breedste zin van het woord, en de interne processen. Regie- en/of ICT-organisaties, in het kort REGIE, staan hiervoor in de regel opgesteld en zij worstelen met steeds meer vraagstukken, terwijl opdrachtgevers kritischer worden over het functioneren van dit organisatieonderdeel en de bijbehorende kosten.

Regie staat onder druk

REGIE heeft zich vanaf haar ontstaan vooral gericht op het besturen van leveranciers, daarbij haar bestaansrecht verdedigend door te kiezen voor een sterke inhoudelijke rol in het voortbrengingsproces en de coördinatie tussen de verschillende leveranciers. Daarbij (soms) ondersteund door een leverancier die de rol van System Integrator vervult, en daarmee op uitvoerend niveau vooral technische zaken coördineert.

Deze constructie loopt in de praktijk echter hopeloos vast als organisaties steeds meer zoeken naar de mogelijkheden om de bedrijfsstrategie te realiseren door het inzetten van slimme IT-oplossingen. Men stuurt steeds meer op aantoonbare toegevoegde waarde door ICT, de daadwerkelijke invulling van een continue veranderende behoefte met dito korte time-to-market en optimalisatie van de aansluiting tussen business en ICT.

Transformatie van de Regie-organisatie

REGIE komt daarmee knel te zitten tussen vraag en aanbod, de opdrachtgever eist een absolute aandacht van zijn regie-organisatie. Men moet hiervoor, vanuit kostenbeheersing, een oplossing zoeken binnen haar huidige omvang. REGIE zal haar focus moeten verschuiven van supply- naar demand management om de afstand tussen business en ICT daadwerkelijk te slechten en van 'volgend' te transformeren naar een volwaardige 'proactieve' gesprekspartner die de samenwerking tussen opdrachtgever en leverancier regisseert.

Sourcing Integrator biedt noodzakelijke ruimte voor transformatie

Maar dat kan alleen als (deel)taken van supply management van REGIE worden belegd bij de Sourcing Integrator. Maak de Sourcing Integrator overall verantwoordelijk en daag deze uit om maatwerk te leveren in de sourcingvraagstukken van de organisatie. Dat betekent dat de Sourcing Integrator telkens weer de best passende vorm van sourcing aanbiedt op een opdracht (wendbaar), maar ook zorgdraagt voor integratie tussen de vormen.

Of het nu gaat om de operationele en tactische aansturing van leveranciers om een geïntegreerde dienstverlening te realiseren. Of aanvulling van capaciteit (detachering), consultancy, beheer, projecten, hosting of niche expertise.  Maar ook het gebruik van methodieken als Agile of inzet van near- of offshore capaciteit. Daarmee ontstijgt de Sourcing Integrator de rol van de traditionele System Integrator.

Hiermee legt REGIE het HOE in de handen van de Sourcing Integrator om ruimte te creëren binnen de bestaande omvang om demand management daadwerkelijk in te richten.

 

Over de auteur:

Johan van der Bijl

Johan van der Bijl is een gedreven professional op het gebied van sourcingsvraagstukken. Hij adviseert organisaties over slim en wendbaar sourcen van ICT. "Veel organisaties maken betere keuzes in sourcingsvraagstukken als zij de gevolgen van deze keuzes beter kunnen overzien"