ORDINA BLOGT

Verslag van De IPMA Parade

De PMO-unit van Ordina was weer zeer goed vertegenwoordigd op de IPMA Projectmanagementarade 2013. We waren met acht mannen en vrouwen, Frank, Samantha, Kim, Dennis, Shafiq, Sonny en natuurlijk Amy die wederom, net als vorig jaar, betrokken was bij de organisatie van het Young Professional programma.

  • Redactie
  • 7 mei 2013
Projectmanagement Parade 2013

De opening van de Parade was heel erg sterk, met duurzaam ondernemer Ruud Koornstra. Hij legde de lijn vooral tussen ondernemen en het managen van projecten. Maar bovenal was hij een zeer enthousiasmerend verteller die met alle groten der aarde aan tafel heeft gezeten. De strekking was dat je moet geloven in eigen kunnen en in je eigen product, als ondernemer en als projectmanager.

Vervolgens hebben we ons met het hele team aangesloten bij het YP programma dat opende met een van Neerlands grotere projectmanagers Marc Wesselink. Marc is een zeer populaire spreker, wat vooral te merken was aan het feit dat een groot deel van het publiek niet meer door kon gaan voor YP-er. Marc sprak met name over het hanteren van conflicten en dat dit gedaan kan worden door niet op argumenten maar op belangen in te gaan. In de praktijk, zo geeft hij aan, is er altijd een gemeenschappelijk belang te vinden. Hij had hier zeer leuke voorbeelden van en het klonk erg overtuigend. Een paar van ons vroegen ons naderhand echter wel af of er in elke conflict situatie common ground te vinden is. Maar de anekdotes vertelden in ieder geval wel dat deze in onverwachte hoeken te vinden zijn. En dat het loont om er naar te zoeken.

De volgende spreker sprak over het belang van trots in je werk. Trots zijn op de dingen die je doet, in en om het werk. Hij sprak over zijn ervaringen met de medewerkers van zijn eigen bedrijf en hun bijdrage aan de Alpe d’Huzes. De sfeer binnen het bedrijf was daardoor weer veel beter geworden nadat deze door de crisis flinke klappen had opgelopen. Dit kwam omdat men trots was op de prestatie die ze samen geleverd hadden. Ieder in zijn eigen kracht.

Het tweede deel ging over situationeel leiderschap waarbij een ex-luitenant de lijn trok tussen leiderschap in het leger en managen op de werkvloer. Hierbij ging het met name om dat je soms buiten je eigen leidinggevende moet handelen omdat de situatie er om vraagt.

Shafiq en ik hebben daarna het YP programma verlaten om een workshop van zijn lieftallige nichtje te volgen. Zij gaf aan de hand van oefeningen aan welk gedrag er optreedt wanneer er sprake is van een verschil van mening tussen groepen. Daarna kregen we handvatten over hoe we deze valkuilen kunnen ontwijken. Er hing een hele goede sfeer in de groep en bovendien waren er een paar mooie leermomentjes. Bijvoorbeeld dat je eerst de groepen die het met elkaar eens zijn met elkaar moet laten spreken, waarbij de tegenpartij alleen luistert. Dit is een goede manier om bijvoorbeeld ruis over de betekenis van definities te voorkomen. Bovendien voorkomt het, hoe contra-intuïtief het ook klinkt, groepsvorming over de verschillende standpunten.

Ik vond het een zeer geslaagd evenement. Een hele dag lezingen volgen, kan als onprettig vooruitzicht worden ervaren. Maar een goede afwisseling van inspirerende verhalen en leermomenten vanuit de praktijk, hebben er voor gezorgd dat dit een zeer geslaagde parade was.  Ik kan dan ook iedereen aanraden om er volgend jaar bij te zijn.

Deze post is geschreven door Titiaan Zwart. Titaan is Project Management Officer bij Ordina.