ORDINA BLOGT

Eisen aan de trajectcontrole

Welke requirements zijn er gesteld aan de trajectcontrole op de A2 tussen Maarssen en Amsterdam? Van 19.00 tot 6.00 uur mag je als automobilist tussen Maarssen en Vinkeveen 130 km/u rijden.

  • Linda Haak – van der Spek
  • 7 mei 2013

Als je richting Amsterdam rijdt dan zie je bij Vinkeveen een bord met 100 km/u. Nu is het voor menig automobilist niet duidelijk dat de variabele snelheid daar is afgelopen en je dus nooit harder dan 100 km/u mag.

Verschillende snelheden aanduiden

Wat zijn de requirements geweest om het verschil van de variabele snelheid en die van de ‘altijd’ 100 km/u aan te duiden? Blijkbaar is er wel verschil als je goed oplet; bij het vaste snelheidbord staat geen onderbord met 19.00-6.00 uur en de vorm van dit bord is ook anders, deze heeft namelijk een zwarte omkadering (al is dat niet consistent t.o.v. soortgelijke aanwijzingen elders in het land).

Was het requirement misschien: Het verschil tussen de verschillende snelheden moet duidelijk zichtbaar zijn. En toen is ‘duidelijk’ niet SMART gedefinieerd en zie hier het gevolg? Of is men vergeten een grafisch designer in te huren of om dit goed te testen met gebruikers? Mogelijk was dit requirement een Should Have en was er onvoldoende tijd of budget om dit goed te verwezenlijken? Of is dit requirement simpelweg niet goed afgestemd met de uitvoerder?

Wijzigende eisen

Onlangs stond er in de krant: Door een fout in de software van het trajectcontrolesysteem op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht ging de overgang naar de zomertijd verkeerd. Dat leidde tot onterechte boetes omdat er tussen 19.00 en 20.00 uur een bon ging naar automobilisten die harder reden dan 100 kilometer per uur. Op dat deel van de A2 mag na 19.00 uur 130 worden gereden.

Een fout in de software of een fout in de specificatie? Beide opties lijken mij mogelijk. Ik kan me namelijk ook voorstellen dat winter/zomertijd niet direct op het netvlies is geweest van de requirements engineer.

Hetzelfde vraag ik me af bij de variabele snelheid. Toen het systeem gebouwd werd, heeft er toen iemand bedacht: mogelijk komt er een variabele snelheid en die verschillende snelheden willen we allemaal kunnen controleren? Dat lijkt me een lastige, want je weet niet wat er in de toekomst gaat gebeuren en variabele snelheden kennen we nog niet zo lang in Nederland. Hoe zorg je dat de requirements van zo’n applicatie toekomstvast zijn? Soms kan dat ook gewoon niet: het blijft koffiedik kijken wat de wetgever volgend jaar aan de maximale snelheidsregels gaat wijzigen. Dus wie weet is er een nieuwe software release geweest toen de variabele snelheid werd ingevoerd?

En door filosoferend: Stel er komt een vrachtwagenstrook, waar je op die strook niet harder mag dan 80 km/u. Of er komen 2 stroken voor de hardrijders waar je altijd 130 km/u mag en de andere 3 stroken altijd 100 km/u. Kan de trajectcontrole dat aan, is daar rekening mee gehouden bij het opstellen van de requirements? En als de snelheid variabel wordt afhankelijk van de hoeveelheid wegverkeer, kan het systeem dat dan ook aan?

Toekomstvast

Al rijdend over de A2 bedenk ik me dat ik weleens met de betreffende requirements engineer van het project wil praten om te horen hoe hij/zij dit complexe project heeft aangepakt. En hoe ervoor gezorgd is dat de requirements klaar zijn voor de toekomst. Misschien kan ik dat in mijn werk gebruiken als ik wil voorkomen dat we met een project achter de werkelijkheid aan hollen. Ook al is dat met 130 (of 100) km/u.