ORDINA BLOGT

Geautomatiseerd XML vergelijken

Even een samenvatting

  • 2 mei 2013

Hier wat algemene tekst over code.

link naar microsoft.com

<Handleiding>
	<Hoofdstuk>
<nr>1</nr>
<alinea>Dit is de eerste alinea van het hoofdstuk die het gebruik van de handleiding beschrijft.</alinea>
<alinea>Dit is de tweede alinea van het hoofdstuk die de veiligheidsvoorschriften beschrijft.</alinea>
</Hoofdstuk>
</Handleiding>

 

Nog meer tekst