ORDINA BLOGT

Leren, co-creatie en intervisie op PMI Netherlands Summit

Vanuit verschillende verenigingen en organisaties worden evenementen georganiseerd rondom het vakgebied projectmanagement. Mijn vorige blog ging er ook al over. We leren van elkaar. We delen kennis. We kunnen samen de wereld aan. Op 13 juni vindt de PMI Netherlands Summit plaats in Figi, Zeist. De dag zal draaien om leren. In vier tracks, omlijst met enkele keynotes, leren we van elkaars ervaring, maar leren we ook beter te leren.

  • Frank Oeben
  • 3 mei 2013

PMI Netherlands Summit

Vanuit verschillende verenigingen en organisaties worden evenementen georganiseerd rondom het vakgebied projectmanagement. Mijn vorige blog ging er ook al over. We leren van elkaar. We delen kennis. Samen kunnen we de wereld aan. Op 13 juni vindt de PMI Netherlands Summit plaats in Figi, Zeist. De dag zal draaien om leren. In vier tracks, omlijst met enkele keynotes, leren we van elkaars ervaring, maar leren we ook beter te leren.

Naar aanleiding van een congres anderhalf jaar geleden schreef ik al over de verschuiving van de waarde van kennis naar de waarde van de toepassing ervan. Dat zal zeer zeker op gaan tijdens de PMI Summit. Trends als netwerkmaatschappij, co-creatie en flexibilisering maken dat samenwerken steeds andere vormen aanneemt. Jezelf daar goed in positioneren, weten waar je kracht zit en de juiste kennis verzamelen om die toe te kunnen passen, is daarbij belangrijk.

Tijdens al die congressen, seminars en beurzen die ik bezoek, valt het mij op dat het steeds minder over methodieken gaat. Het zijn vooral de praktijkverhalen of wat een collega van mij 'voor-elkaar-krijgkunde' noemt. Methodieken zijn leuk. Niet om het te bagatelliseren, trouwens. Methodieken zijn essentieel om een gezamenlijk begrippenkader te hebben, een handige way of working te delen en de ondersteuning te hebben van templates en tooling.

Maar dit is allemaal kennis. En kennis heeft niet zo veel waarde meer. Het is belangrijk om al die kennis uit de verschillende methodieken in de gereedschapskoffer te stoppen en daar op de juiste manier uit te putten. Of dat nou PRINCE2, PMbok, IPMA of welke andere verzameling van kennis is. Het gaat er om dat je resultaten boekt. Traditioneel gezien is een project verantwoordelijk voor het opleveren van de projectdoelen. Van een of meerdere deliverables.

Een ontwikkeling daarbij is dat het projectdoel steeds meer wordt gezien als middel om de eigenlijke doelen, de baten, te realiseren. Batenmanagement, benefits management of business casemanagement zijn hete topics. Hiermee worden projecten in dienst gebracht van de strategische doelen en zijn het geen losstaande eilandjes die individuele producten opleveren.

Ondertussen blijven mensen zich vanuit een overlevingsdrang zich richten op eigen succes. En zul je moeten omgaan met strijdige belangen, vriendjespolitiek en machogedrag. Dit alles brengt een toename van afhankelijkheden, dynamiek en wendbaarheid in projecten. En eist daarmee steeds meer van de projectorganisatie.

In het programma van de PMI Netherlands Summit zie ik de ontwikkelingen terugkomen. Ik zie 'agile governance', 'agile projects', 'co-creating recipes', 'the art of undermining and manipulating projects', 'dynamic capabilities' en 'lean transformations'. Dat wordt weer smullen.

Ik ga 13 juni in Zeist uitzoeken wat ik weer aan mijn gereedschapskoffer kan toevoegen, maar nog veel belangrijker is dat ik weer beter ga worden in het toepassen er van. En 'along the way' ontmoet ik ook nog een aantal 'lotgenoten' om dit dan samen mee te gaan doen.

Groeten,

Frank

NB: Frank is 'exclusive blogger' voor de PMI Netherlands Summit.

Over de auteur:

Frank Oeben

Frank is ontwikkelaar. Van mensen, van projecten en van organisaties. Door verbindingen te maken, kennis te delen en mensen hun eigen kracht te laten ontdekken en die toe te laten passen. Bij Ordina doet hij dit vanuit wisselende rollen. Meestal meerdere tegelijk, onder andere als trainer. Telkens op zoek naar vernieuwing. Vernieuwing die zin heeft. Zodat het meer gaat over waar het over moet gaan. Op Ordina.nl schrijft hij over wat hij tegenkomt, waarover hij zich verwondert of over iets dat hij wil delen.