ORDINA BLOGT

PMO: leider of manager?

Vorige maand was ik aanwezig op de IPMA Projectmanagementparade. Tijdens een van de workshops ging het over leiderschap, altijd een inspirerend onderwerp dat leidt tot discussie. De stelling in de workshop was dat iedereen een manager kan zijn, maar niet iedereen is een leider.

  • Redactie
  • 14 mei 2013

Vergrootglas over leider

Deze discussie deed bij mij de vraag rijzen: ben je als PMO'er nu een leider of een manager?

Mensen die wij vaak als leider typeren zijn bijvoorbeeld de Dalai Lama, Adolf Hitler of Steve Jobs. Stuk voor stuk mensen met een doel voor ogen (goed of slecht) en een natuurlijk charisma.

Volgens de Van Dale heeft het werkwoord ‘leiden’ de volgende betekenis: ‘lei•den (werkwoord; leidde, heeft geleid): 

  1. een richting geven aan 
  2. de leiding hebben over iets; besturen: een vergadering leiden 
  3. de voorste zijn in een wedstrijd 
  4. tot gids dienen 
  5. (+ leven) doorbrengen 
  6. (van wegen) voeren, brengen’

‘Managen’ of ‘besturen’ heeft de volgende betekenis: ‘be•stu•ren (werkwoord; bestuurde, heeft bestuurd): 

  1. in een bep. richting laten gaan 
  2. de leiding van iets hebben’

De eerste ingeving is dat een PMO'er zeker een manager is. Dagelijks ben je bezig met spreadsheets, het goed laten verlopen van de dagelijkse gang van zaken en zie je toe op de huidige status ten opzichte van het oorspronkelijke plan. Dit zijn allemaal kenmerken voor een manager.

Maar is dit alles wat een PMO'er doet?Als je verder kijkt naar de functie van een PMO-er dan vallen er toch wel meer zaken op. Als PMO'er ben je de spin in het web en zie je er op toe dat resultaten ook daadwerkelijk worden behaald. Je denkt mee aan de invulling van een project of programma en alle bijbehorende processen. In sommige gevallen help je mee met het opstellen van beleid en stuur je ook zelf mensen aan. Dit vraagt toch wel meer van iemand dan alleen maar het managen van de dagelijkse gang van zaken. Als PMO'er bezit je de kenmerken flexibiliteit, overtuigingskracht en pro-activiteit. Je hebt een doel voor ogen, zowel voor het bedrijf als voor jezelf. Je neemt risico en bezit een natuurlijk charisma. Dit zijn allemaal kenmerken voor een leider waar wij met zijn allen tegen op kunnen kijken.

PMO: zeker een functie voor een leider!

Deze post is geschreven door Kim van Olderen. Kim is Project Management Officer bij Ordina.