ORDINA BLOGT

Agile Analist slaat bruggetjes

Als je SCRUM ‘zuiver’ volgens het boekje toepast, bestaan er vier rollen: Product Owner, Scrum Master, Bouwer en Tester. Wat in de praktijk steeds zichtbaarder wordt, is de rol van Agile Analist.

  • 15 november 2013

Neem nu het boek van Dean Leffingwell ‘Agile Software Requirements’. Dit boek licht de bovenstaande vier rollen in het Scrum team toe. De rol van de analist is weggemoffeld in een verzamelbak van rollen. Terwijl juist zowel de mensen uit de organisatie als de ICT’ers de analist missen. Een waardevolle analist kan met de Product Owner requirements ontdekken en realiseert deze met het team.

Splitsing in oriëntatie

Aan de business kant kennen we de Product Owner doet ook wel denken aan de rol die in de Prince2 projectmethode wordt omschreven als ‘Senior User’: hij* die het product gaat accepteren. Hij is bij de sprintplanning en de demo die het team geeft. Vaak blijkt tijdens de sessies dat er een groot verschil bestaat tussen de Product Owner die een focus heeft op de processen en de bouwer die een focus heeft op de inrichting van technische componenten en code. Met andere woorden: enerzijds een functionele en anderzijds een technische oriëntatie. Maar wie gaat de Product Owner helpen en ondersteunen?

Nu de ICT kant...

Aan de ‘oplossingskant’ zijn er de bouwer en de tester. Zij realiseren het uiteindelijke product dat in sprints (periodes van 2 tot 4 weken) aan de Product Owner wordt gedemonstreerd. Hun focus ligt op de inrichting van de technische componenten en code. Als de Product Owner veel weet van de organisatie en weinig van de gebouwde oplossingen, bij wie gaan de Bouwer en de Tester dan toetsen of de gekozen oplossing werkbaar is?

Haarlemmer olie

Een Agile Analist is iemand van het goede gesprek; hij ziet de grote lijn en kan ook de diepte in met zijn bouwende en testende teamgenoten. De traditionele Analist is veel tijd kwijt met documentatie opstellen, reviewen en opnieuw aanpassen van zijn functioneel ontwerpen aan de wens van Business Consultants en ontwikkelaars. De Agile Analist vertaalt daarentegen de Business Value meteen in functionaliteit en stelt de technische impact met de bouwers samen vast.

In Scrum teams is de Agile Analist de Haarlemmer olie in een team met als hoofdtaak om tijdens de Daily Scrum voor de ‘informatie voorziening’ te zorgen. Voortdurend heeft hij gesprekken met de Product Owner om de Business Value goed te begrijpen en te doorgronden. Dat kan tot een behoorlijk gedetailleerd niveau gaan. De Agile Analist is daarmee een spin in het web die de vakgebieden van Product Owner, Bouwer, Tester en Beheerder overbrugt.

De spin in het web spint sneller en zichtbaarder

Sprints duren kort. Vaak 2 tot 4 weken. En om een User Story te realiseren moet de Agile Analist het proces doorgronden en bijvoorbeeld op veldniveau de validatieregels kunnen aangeven. Dat betekent dat een Agile Analist in het project wendbaar is en snel kan inspelen op wat er staat te gebeuren. Om als gesprekspartner van de Bouwer, Tester, Product Owner en Scrum Master te kunnen functioneren, verwachten we van een Agile Analist ook veel kennis. Business kennis, om ervoor te zorgen dat hij de doelstelling van de Product Owner begrijpt, maar ook ICT-kennis om de Bouwer en Tester zo snel en accuraat mogelijk van informatie te voorzien.

In het verleden startten we projecten zonder Analist. Al snel kwamen we er achter dat dit producten opleverden die niet aansloten bij de wensen van de klant, of waarbij die wensen niet realiseerbaar waren.

Scrum werken levert sneller resultaat op. Laten we dan nu, met de rol van Agile Analist in het team, ervoor zorgen dat we met deze spin in het web, wèl in voorzien. Zodat de bruggen tussen de belangen van de Product Owner en de uitvoering door de Bouwer, steeds blijven staan. Iets om aan te denken bij het volgende scrumteam dat je samenstelt?

* Overal waar hij staat, kan ook zij worden gelezen.

Auteur: Jelly Pater