ORDINA BLOGT

Ketenmanagement voor consultants

Over BIO waarde en het spreeuweneffect: Een zwerm met spreeuwen beweegt caleidoscopisch door de lucht, maar komt altijd aan op de plek van bestemming. Hoe lossen deze vliegende ketenpartners de praktische problemen van zo’n samenwerking op?

  • Aritte Heij
  • 19 november 2013

 

De knelpunten die tijdens de spreeuwenvlucht opduiken moeten direct bij de kop gepakt worden. Slaapplaatsen regelen en verdelen, vijanden verjagen, navigatieplan bijstellen in verband met zwaar weer enzovoort enzovoort. Hoe ze dat doen?  Ik zeg: watch and learn! Elke nieuwe beweging ontstaat weer vanuit een andere spreeuw. Het effect is gelijk zichtbaar.

In onze ketens is het niet anders. Bij knelpunten moeten we aan de bak. Daarbij is iedere deelnemer verantwoordelijk voor de issues die hem of haar het meest nabij zijn. De complexiteit zit ‘m vaak niet het werk maar in de werkafspraken. Wat is je rol, wat doe je in opdracht van wie en wie weten hiervan?

Ik ben zelf wel eens naarstig op zoek gegaan naar De Opdrachtgever. Helaas, die naam kan alleen worden gegeven aan de hand van de vraag die je hebt. Waar zit dan die persoon die het echte werk doet in de officeomgeving? Tsja, na de projectmanager,  processpecialist, businessanalist, ICT architect, business-architect,  servicemanager, changemanager, standardchangemanager, deliverymanager en ga zo maar door, ben ik de weg wel even kwijt. Bij meerdere organisaties (vooral overheidsorganisaties) zie ik de afspraken voor een heldere samenwerking teveel uitgekristalliseerd worden in rol- en taakomschrijvingen, afbakening van ' terrein' en push backs. Gelukkig zijn er echt waar, uiteindelijk altijd collega’s te vinden die je kunnen helpen, tenslotte is het een probleem van….? Inderdaad, de hele keten!

Stel je voor dat je opdrachtgever met een technisch probleem zit. Hij komt bij jou terecht met z'n vraag. Ook al is het niet je vak, los het dan toch maar op, met alle vliegende keepers die je tot je beschikking hebt. Focus on the issue!

Soms is de rek eruit, de keten hangt er slapjes bij. De vragen zonder antwoorden stapelen zich op. Medewerkers klagen en de zin van de keten lijkt som ver te zoeken. Wat is er dan aan de hand? Wie pakt het initiatief?  Gebrek aan richting? Waar zijn onze doelen ook alweer? Een negatieve spiraal lijkt niet te keren. Breng dan weer energie terug in de samenwerking. Focus on the balance!

Dan zie ik ze weer voor me: de spreeuwen. Zonder enige dierengedragskundige achtergrond vind ik het een lust om te zien hoe de koers steeds weer wordt opgepakt en bijgesteld aan de hand van het gedrag van steeds weer een andere spreeuw. Hoe doen ze dat? Verklaren kan ik het niet maar er is in ieder geval steeds weer een spreeuw die het initiatief neemt. Ook in de keten, die vaak meer op een spreeuwenzwerm lijkt dan op een ketting, is initiatief nemen een belangrijke eigenschap. En niet voor een spreeuw maar voor een groot aantal. Verander steeds van rol en Focus on the objectives!

BIO is hier niet bedoeld als afkorting voor biologisch. BIO staat voor Balance, Issues en Objectives. De drie kernbegrippen in ketensamenwerking. Gebaseerd op wederzijds vertrouwen, hier en daar misschien met enige overschatting van het eigen en andermans kunnen, gaan we tegenwoordig intentieovereenkomsten aan om complexe uitdagingen op te pakken. Geen bedrijfskundige en juridische haarkloverij maar een besef dat het ook en vooral beter zonder deze inspanningen kan. Verandering en complexiteit gaan hand in hand, laten we met elkaar de moeilijke dingen makkelijk maken!

Als generatie Y-er vind ik dit een prachtige ontwikkeling, passend bij de revival van hippieconcepten, The Age of Aquarius. Aloude (vaak juridische) zekerheden maken plaats nieuwe vormen van samenwerken gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Wat denk jij? Worden ketens meer en meer de toekomst?

Over de auteur:

Aritte Heij

Aritte Heij ondersteunt opdrachtgevers bij overheid, zorg en banken. Ze is sparringpartner voor opdrachtgevers van verbeterprojecten en ondersteunt bij het succesvol invoeren van ICT-systemen.