ORDINA BLOGT

Mobile BI Apps: devicespecifiek of generiek?

Een grote vraag bij de keuze van een Mobile BI-platform is de keuze voor een devicespecifiek of juist een generiek platform om als je onderweg bent je rapportages op je tablet of smartphone te kunnen inzien. In deze blog ga ik nader in op de voor- en nadelen en de mogelijk beste oplossing.

  • Yorick Meijer
  • 13 november 2013

Mobile Business Intelligence (BI) vendors hebben zich de afgelopen jaren vooral gericht op het ontwikkelen van platformspecifieke BI-applicaties voor het beschikbaar stellen van analyses en rapportages vanuit hun traditionele BI-platforms op een tablet of smartphone. Dit bleek een aantal nadelen te hebben. Voor ieder gangbaar besturingssysteem (iOS, Android, etc) moet dan immers een aparte applicatie worden gemaakt met eigen specifieke platformgerelateerde functionaliteiten. Met als bijkomend effect dat rapportages soms voor ieder platform specifiek ontwikkeld moeten worden.

Daarnaast zijn de onderhoudskosten van deze applicaties zeer hoog want in potentie dient  iedere organisatie minimaal twee (iOS en Android) platformversies beschikbaar hebben. Hierbij laat ik de impact van kleinere spelers als Blackberry en Microsoft en verschillende soorten en versies van devices voor het gemak buiten beschouwing.

Waar de verschillende applicaties voor de eindgebruiker aan de voorzijde dan vaak wel gelijk lijken, zijn de applicaties aan de achterkant volledig anders. Ook zijn veel functionaliteiten die op het ene platform beschikbaar zijn op het andere platform niet aanwezig  of werken ze anders. Dit heeft weer effect op het ontwikkelen van geschikte rapportages en de interactiviteit die men hieraan mee wil geven.

Als laatste is het verdwijnen van een platform (Blackberry?) uiteraard een grote strop voor de organisatie want alle investeringen in dat platform gaan verloren plus dat er opnieuw geïnvesteerd moet worden in een nieuw platform en bijbehorende rapportages.

 

Sinds kort veranderen veel vendors hun strategie naar universele applicaties gebaseerd op HTML5. Hierbij kunnen Mobile BI rapportages worden getoond via een webbrowser in plaats van een specifieke App en dit zorgt ervoor dat qua presentatie en functionaliteiten de rapportages over alle mobile devices gelijk is. Deze overstap komt vooral voort uit de acceptatie van HTML5 als codestandaard in combinatie met steeds verder oprukkende hang naar standaardisatie. Uiteraard is de wens om kosten te drukken hier ook een grote motivator.

Welke aanpak is nu de juiste? Bij organisaties die slechts één type mobile platform gebruiken of voor wie het onderhouden van verschillende platformversies geen probleem is, biedt een dedicated applicatie een uitkomst. Echter, tegenwoordig is het gebruik van één type mobile device met de populariteit van ‘Bring your own device’ (BYOD) nog maar zelden het geval en biedt een flexibelere browsergebaseerde oplossing meer voordelen waaronder een consistente gebruikerservaring binnen de applicatie onafhankelijk van het type mobile device.

Kortom: eigenlijk is er voor organisaties die willen starten met of heroriënteren op mobile BI maar één verstandige keuze: een webbrowsergebaseerd generiek Mobile BI-platform .