ORDINA BLOGT

Sinterklaasavond Requirements

Als requirements engineer houdt het werk niet op als je naar huis gaat. Ook in het dagelijkse leven worden requirements opgesteld, gewijzigd en geïmplementeerd. Zo ben ik in de loop der jaren erachter gekomen welke requirements er worden gesteld aan Sinterklaasavond in mijn schoonfamilie. Hierbij een selectie:

  • Linda Haak – van der Spek
  • 26 november 2013

Volwassenheid van de gedichten:
V1: Het gedicht bevat tenminste 2 A4tjes tekst.
V2: Het gedicht moet inhoud bevatten. Onder inhoud wordt verstaan:
- Gebeurtenissen van het afgelopen jaar over de lezer van het gedicht
- En/of actuele nieuwsberichten.

Lootjes:
L1: Familieleden mogen niet van elkaar weten wiens lootje hij/zij getrokken heeft.
L2: Partners kunnen geen lootjes trekken van elkaar.

Hergebruik verboden:
H1: Hergebruik van eerdere gedichten is niet toegestaan. Met uitzondering van de zin: de Sint zat te denken, wat hij X zou schenken.

Overzichtelijkheid van de gedichten:
O1: Voor lezers >= 50 jaar wordt tenminste lettergrootte 12 gebruikt in het gedicht.
O2: In uitzonderlijke gevallen zijn handgeschreven gedichten toegestaan.
O3: Elk familielid schrijft minimaal 1 en maximaal 3 gedichten.

Beschikbaarheid gedichten en kado’s:
B1: Gedichten zijn voor 17.30 uur op Sinterklaasavond geprint. Printen is mogelijk bij de gastheer/vrouw.
B2: De zak voor de kado’s staat in een aparte kamer. Familieleden betreden 1 voor 1 de kamer.

Gebruikersvriendelijkheid voorbereiding en Sinterklaasavond:
G1: De gastheer/gastvrouw zorgt dat er bij het avondeten wordt voldaan aan de allergie- en vind-ik-niet-lekker-eisen van de gasten.
Acceptatie criteria: Indien een familielid een eis heeft, moet deze uiterlijk 7 dagen voor aanvang ingediend zijn, telefonisch, per email of per Whatsapp.
G2: Vragen over kadowensen worden anoniem gesteld.
G3: Nieuwe familieleden zijn altijd welkom, mits van te voren aangemeld bij de gastheer/vrouw.
G4: Bij een gedicht hoort altijd een kado. Indien de schrijver geen kado kan verzorgen, kan er een chocoladeletter bij hulppiet gehaald worden.

Bovenstaande requirements staan al jaren garant voor een gezellige Sinterklaasavond. Het nadeel is dat deze requirements niet op papier zijn gezet en daardoor kunnen niet alle belanghebbenden aan de eisen voldoen. Zo was ik het eerste jaar niet op de hoogte van requirement V1 en faalde met een gedicht van slechts 1 A4. Gelukkig mocht ik het jaar daarna in de herkansing.

Maar requirements wijzigen ook, zo is na het uitwisselen van de ene leesbril met 3 familieleden requirement O1 toegevoegd. En nu dit jaar de familie weer groter is geworden is requirement O3 toegevoegd zodat Sinterklaasavond niet verandert in Sinterklaasnacht. Anderzijds wordt het soms steeds lastiger om aan een requirement te voldoen, zoals aan requirement G1 (steeds meer mensen, steeds meer wensen).

Zo zie je maar dat er bij ons veel (impliciete) requirements aan Sinterklaasavond gesteld worden! Zal ik me opwerpen als requirements manager?