ORDINA BLOGT

Verslag Lagerhuisdebat: Persoonlijk Leiderschap voor PMO'ers

Nanne Wams geeft een kort verslag van het debat tijdens de kennissessie 'Persoonlijk Leiderschap voor PMO'ers' die Ordina en de BPUG 12 november organiseerden.

  • Nanne Wams
  • 18 november 2013

In eerdere blogs is al in woord en beeld een weergave gegeven van de kennissessie over Persoonlijk Leiderschap voor PMO’ers welke dinsdag 12 november bij Ordina werd gehouden. Ik voeg daar graag een kort verslag van het debat aan toe. Dat doe ik omdat dit debat nooit afgelopen is. Ik hoop dat we met elkaar in gesprek blijven over dit thema en dat dit blog helpt het gesprek een andere keer weer op te pakken, zonder het opnieuw te doen.

We begonnen het debat met Frank Oeben en ondergetekende die zich afvroegen welke aanknopingspunten een PMO-rol nu biedt voor een professionele loopbaan. Waar we het in vorige blogs en kennissessies hebben gehad over de toegevoegde waarde van PMO voor een organisatie, vragen we ons nu af wat een PMO-rol nu voor toegevoegde waarde heeft voor de professional en de mens die de PMO'er is. Ik liet aan de hand van een aantal modellen zien dat er nogal wat van een PMO'er verwacht wordt. Zo laat onderstaand plaatje bijvoorbeeld zien welke competenties de IPMA verwacht van een senior PMO.

Frank Oeben nuanceerde dat door te kijken naar vacatureteksten en wat PMO-afnemers in de praktijk vragen en verwachten van PMO. Daarna openden we het lagerhuisdebat, waarbij de helft van de bijna 70 aanwezigen voor onderstaande stelling moest pleiten en de andere helft tegen.

Stelling 1: “Iedereen met een normale intelligentie en interesse in projecten kan een PMO’ er zijn"

Argumenten voor

Argumenten tegen

- Geen specifieke studie-achtergrond vereist, het is voornamelijk gezond verstand.
- Iedereen kan een PMO-er (en ook een projectmanager) zijn, want projecten mislukken toch altijd.

- Je hebt specifieke competenties nodig, o.a. omdat je moet dealen met politiek lastige situaties.
- Je moet de bedrijfsvoeringsprocessen goed kennen
- Je moet drive en passie hebben.
- Je hebt kennis nodig van de inhoud nodig (waar het project over gaat).
- Je moet in processen kunnen denken.
- Je moet een grote interesse hebben in het functioneren van teams.

Om een goede (!) PMO'er te zijn moet je nogal wat in huis hebben, lijkt toch de teneur. Echter, uit onze vorige kennissessie, bleek ook dat de toegevoegde waarde van PMO'er soms afhankelijk wordt gezien van beeldvorming, competentiemodellen en de ‘goodwill’ van de organisatie. Echter, waarom zou jou ontwikkeling afhankelijk zijn van deze externe zaken? Daarom een tweede debat over onderstaande stelling.

Stelling 2: “Als ik het wil, kan ik mij vanuit een PMO rol tot op hoog niveau ontwikkelen”

Argumenten voor

Argumenten tegen

- PMO is een optimale plek om je te ontwikkelen, omdat je een centrale plek hebt kun je veel zien en heb je een groot netwerk.
- Als PMO zit je vaak al op hoog niveau, is een nog hoger niveau voor iedereen wel belangrijk? Plezier is belangrijk.
- Er is veel verschil binnen het PMO-vakgebied als het over ‘hoog niveau’ gaat, de één is een hulpje van een projectmanager of secretarisrol, de ander adviseur de directie over het projectportfolio.
- Je kunt je als PMO juist samen met anderen, in teamverband, op hoog niveau ontwikkelen.

- PMO is veredelde secretaresse, als je je wilt ontwikkelen stap je er uit.
- Je kunt het wel willen, maar je zult ook kennis en kunde moeten meebrengen om je te ontwikkelen.
- De randvoorwaarden om je te ontwikkelen vanuit een PMO rol ontbreken vaak, zo is PMO vaak te versnipperd binnen de organisatie.
- De beeldvorming over PMO zal je tegenwerken in het ontwikkeling.

Tijdens de avond merkte ik als debatleider dat beide kampen niet om argumenten verlegen zaten, wat aangeeft dat dit soort vragen geen uitgemaakte zaak zijn. Ondergetekende heeft in ieder geval erg genoten van de  scherpe, creatieve en soms ook op de lachspieren werkende argumenten. Debaters, dank daarvoor!

Tot slot, dank ik Angela Bouwman voor haar aantekeningen van de voor- en tegenargumenten die ik heb gebruik in bovenstaande tabellen.

Over de auteur:

Nanne Wams

Nanne heeft ruime ervaring met het runnen en leiden van PMO's en met het adviseren over inrichting en implementatie daarvan.