ORDINA BLOGT

de alles wordt minder mineur

We zitten een beetje in een ‘het wordt allemaal minder mineur’. Onze collectieve sector of eigenlijk vooral de collectieve uitgaven staan ter discussie. Het moet anders maar vooral ook betaalbaarder. Momenteel bijt de kat zichzelf in de staart.

  • Siebren de Ringh
  • 14 november 2013

We betalen wat meer belasting en we krijgen er wat minder voor terug. We moeten anders en ambitieuzer gaan denken en de polder injecteren met lef.

De koers moet zijn dat we minder gaan betalen voor meer collectief gerief. Als dat de ambitie is triggeren we andere energie, meer creativiteit en innovatie. De oplossingen om meer collectief gerief te realiseren stampen we wel uit de grond, dat is niet zo’n issue of ze zijn er gewoon al. We moeten de energie richten om bestaande paradigma’s te doorbreken en nieuwe oplossingen die het leven beter maken geadopteerd te krijgen in de ketens van organisaties die ons maatschappelijk wel en wee mee bepalen. Laten we gaan voor een nieuwe gouden eeuw. Bescheidenheid siert de mens maar volgens mij zijn we doorgeslagen.
Over de auteur:

Siebren de Ringh

De overheid van de toekomst wordt nu gebouwd. Een krachtige overheid die zelfredzame burgers en bedrijven primair bedient met digitale middelen en een inspirerende werkgever is voor ambitieuze ambtenaren die zich met de kern van de zaak willen bezighouden, het verschil maken voor de maatschappij. Onze visie is dat veranderingen bij de overheid toenemend en tegelijkertijd implicaties hebben voor de professie van ambtenaren, de wijze waarop processen vormgegeven worden en de ondersteuning van informatietechnologie. Hierin willen wij met onze expertise voor de overheid het verschil maken. In deze blog wil ik u graag meenemen in onze adviespraktijk en de inzichten waar dit in resulteert.