ORDINA BLOGT

De succesvolle Product Owner

De rol van de Product Owner is cruciaal in een Agile/Scrum project. Toch blijkt het in veel organisaties een zwakke plek. De combinatie van bedrijfskennis, Agile & Scrum kennis en mandaat in één persoon is vaak moeilijk te vinden.

  • Linda Haak – van der Spek
  • 30 oktober 2013

De groep die het minste verstand heeft van Agile zijn de Product Owners, aldus het jaarlijkse onderzoek “State of Agile Development” van VersionOne. Datzelfde onderzoek toont aan dat 21% van de organisatie problemen voortkomen uit communicatie problemen tussen het ontwikkelteam en de Product Owner.

Reden genoeg om je kwaliteiten als Product Owner te verbeteren. Maar hoe word je een succesvolle Product Owner? In mijn ogen zijn er 5 aspecten: kennis van Agile/Scrum, communicatiestijl, kennis van de business, voldoende tijd en beslissingsbevoegdheid.

Opleiding Agile

In de praktijk gebeurt het vaak dat Product Owners aangesteld worden – en dat is het dan. Maar kun je van iemand die zonder enige instructie of training te werk wordt gesteld, verwachten dat deze succesvol is? Het minste is dat de Product Owner een basiscursus Agile/Scrum heeft gehad. De Product Owner moet weten hoe Sprints werken, begrijpen wat een product backlog is en kunnen uitleggen hoe je tot een gedegen inschatting met je belanghebbenden en teamleden komt. Zo snapt hij hoe het project uitgevoerd wordt en waar alle verantwoordelijkheden liggen. Om uit te leggen wat die rol dan behelst, maak ik vaak gebruik van het filmpje Agile Product Ownership in a Nutshell. Ik laat deze altijd aan mijn Product Owner zien voordat we aan een Agile/Scrum project beginnen.

Communicatiestijl

Een Product Owner werkt op dagelijkse basis samen met ontwikkelaars en andere leden van het Scrum team. Dan moet er sprake zijn van wederzijds begrip, en soepele communicatie. Niet alleen omdat hij Agile kan werken, maar vooral omdat hij de contacten kan leggen die nodig zijn om tot juiste oplossingen te komen.

Kennis en tijd

Maar goed, er zijn meer factoren die belangrijk zijn om de rol als Product Owner goed uit te kunnen voeren. Om business value te bepalen en besluiten te kunnen nemen, heeft de Product Owner kennis van de business nodig. Als de Product Owner deze zelf niet heeft (dat is niet wenselijk), dan moet er wel een team van materiedeskundigen voor hem klaar staan dat hem goed en snel antwoorden kan geven.

Net zo belangrijk, maar vaak minder goed geregeld: de Product Owner heeft voldoende tijd om zijn werkzaamheden voor het project uit te kunnen voeren. Als dat niet zo is, dan wordt het team niet op tijd van nieuwe input voorzien, of dingen worden verkeerd begrepen. Dit is zo essentieel, en het schiet er zo vaak bij in. De rol als Product Owner is een hele belangrijke rol in het project!

Beslissingsbevoegdheid

En ben je er dan, als de Product Owner zijn verantwoordelijkheden kent, snapt hoe Agile & Scrum werkt, goed communiceert met het team, en ook bedrijfskennis en voldoende tijd heeft? Nee, de organisatie moet er ook klaar voor zijn om Agile te werken. Als de Product Owner niet voldoende beslissingsbevoegdheid heeft, dan moet hij wachten met het nemen van beslissingen op bijvoorbeeld maandelijkse portfolioboards of stuurgroep overleggen. Tja, dan mis je als Product Owner regelmatig de boot en loopt het project verre van optimaal.

Succes

Er zijn dus meerdere dingen die op orde moeten zijn om een succesvolle Product Owner te worden. Je moet goed weten waar je verantwoordelijkheden liggen, hier ook naar kunnen handelen en erover kunnen communiceren. Je hebt kennis van de organisatie en het product nodig. Bovendien is het belangrijk dat de Product Owner voldoende tijd heeft en weet hoe werken in een Agile/Scrum omgeving er aan toe gaat. Ik vind het dan ook erg belangrijk om de Product Owner goed op te leiden in de wereld van Agile/Scrum. Als je dat op orde hebt, dan kom je al heel ver.

Veel succes!