ORDINA BLOGT

Drie decentralisaties, compliment aan gemeenten

Als het beter, anders en betaalbaar moet dan zijn gemeenten blijkbaar de aangewezen partij.

  • Siebren de Ringh
  • 22 oktober 2013

Het zal geen verrassing zijn maar de drie decentralisaties (wmo, participatiewet, jeugdwet) houden de gemoederen nogal bezig binnen gemeenteland. Dat is niet zo gek. De taken zijn nieuw en in het nieuwe budget is een efficiency voordeel ingeboekt. En of dat laatste reëel is, is eigenlijk een non issue. Het is een feit. Daar komt nog bij dat veel gemeenten momenteel gesprekken voeren over hun bestaansrecht.

Ik zie op hoofdlijn twee soorten reacties van gemeenten. Gemeenten die lijken af te wachten omdat er teveel onduidelijkheid is over wat er van hun verwacht wordt en gemeenten die ondanks deze onduidelijkheid initiatief nemen en daarmee in feite de norm bepalen. Een norm die hard nodig is. Misschien is het wel zo dat gemeenten die wachten in de handen gedreven worden van de gemeenten die proactief de boer op gaan.

De uitdaging is onmiskenbaar groot. Ik denk dat we immaterieel en materieel leergeld gaan betalen.
Tegelijk ben ik optimistisch over het effect van de drie decentralisaties op iets langere termijn. Ik denk echt dat de kwaliteit en betaalbaarheid gaat toenemen als burger, bedrijf en overheid dichter bij elkaar staan. In dat opzicht zijn de drie decentralisaties een compliment van de politiek aan gemeenten. Als het beter, anders en betaalbaar moet dan zijn gemeenten blijkbaar de aangewezen partij. Ik denk dat het compliment terecht is en dat gemeenten de verwachting waar gaan maken.

Over de auteur:

Siebren de Ringh

De overheid van de toekomst wordt nu gebouwd. Een krachtige overheid die zelfredzame burgers en bedrijven primair bedient met digitale middelen en een inspirerende werkgever is voor ambitieuze ambtenaren die zich met de kern van de zaak willen bezighouden, het verschil maken voor de maatschappij. Onze visie is dat veranderingen bij de overheid toenemend en tegelijkertijd implicaties hebben voor de professie van ambtenaren, de wijze waarop processen vormgegeven worden en de ondersteuning van informatietechnologie. Hierin willen wij met onze expertise voor de overheid het verschil maken. In deze blog wil ik u graag meenemen in onze adviespraktijk en de inzichten waar dit in resulteert.