ORDINA BLOGT

Er komt een tijd

De digitale overheid biedt een prachtig perspectief voor de ambtenaar en de maatschappij. Tot die tijd is het vooral een complexe opgave voor het leiderschap van de overheid...

  • Siebren de Ringh
  • 26 oktober 2013

Ik zit de laatste tijd nogal eens in gesprekken over de ambtenaar van de toekomst. Een relevant vraagstuk. De overheid van de toekomst wordt nu gebouwd. Er is een sterk momentum. De betaalbaarheid van de overheid staat ter discussie, de nieuwe overheid moet aantrekkelijk zijn om te concurreren op een nieuwe schaarse arbeidsmarkt en de informatietechnologie humaniseert en is een belangrijke hefboom om de interactie met de maatschappij fundamenteel anders vorm te geven. Zo is de overheid uiterlijk per 2017 digitaal. Dat biedt perspectief en geeft nieuwe ruimte voor de ambtenaar, ruimte die om nieuwe invulling vraagt. Ook wel het nieuwe handwerk van de ambtenaar genoemd.

In essentie komt het er m.i. vooral op neer dat de ambtenaar zich gaat hervinden in het contact met burger en bedrijf. De basale processen van overheidsorganisaties die nu veel tijd kosten worden toenemend door de technologie voor haar rekening genomen, technologie die de ambtenaar gaat voorzien van een schat aan stuurinformatie. De ambtenaar gaat tijd krijgen voor het directe contact, niet voor de regel maar voor de uitzondering. Niet voor de norm maar voor de nuance. Niet voor de verantwoording maar voor het meedenken. Niet voor het gelijk maar voor het begrip. Eigenlijk meer zoals het vroeger was, dichtbij. Afstand leidt tot onbegrip. Zonder te overdrijven denk ik dat dit een enorme positieve maatschappelijke impact gaat hebben en dat dit de professie van ambtenaar maximaal glans gaat geven.

Maar voor het zover is zijn er nog de nodige spijkers in het digitale hout te slaan. Hier zie ik een paar belangrijke leiderschap uitdagingen;

  • De uitdaging om met verschillende (autonome) overheidsorganisaties tot een uniforme digitale omgeving te komen:
  • De uitdaging om het nieuwe perspectief van de digitale overheid voor ambtenaren op dagbasis realiteit te laten worden. Op korte en middellange termijn is het vooruitzicht van een digitale overheid namelijk ook bedreigend. Het gaat over het werk van de ambtenaren, over het veranderen en het wel of niet voortbestaan ervan:
  • De uitdaging om voldoende gemeenschappelijke taal te vinden tussen bestuurders en ambtenaren om de complexiteit van het realiseren van een digitale overheid te beheersen. Technologie-implicaties, procesimplicaties en implicaties voor het werk van ambtenaren kunnen niet meer los van elkaar gezien worden, ze beïnvloeden elkaar onderling. Hier hebben bestuurders en ambtenaren elkaar hard nodig. Hard nodig voor effectieve besluitvorming.

Over de auteur:

Siebren de Ringh

De overheid van de toekomst wordt nu gebouwd. Een krachtige overheid die zelfredzame burgers en bedrijven primair bedient met digitale middelen en een inspirerende werkgever is voor ambitieuze ambtenaren die zich met de kern van de zaak willen bezighouden, het verschil maken voor de maatschappij. Onze visie is dat veranderingen bij de overheid toenemend en tegelijkertijd implicaties hebben voor de professie van ambtenaren, de wijze waarop processen vormgegeven worden en de ondersteuning van informatietechnologie. Hierin willen wij met onze expertise voor de overheid het verschil maken. In deze blog wil ik u graag meenemen in onze adviespraktijk en de inzichten waar dit in resulteert.