ORDINA BLOGT

Is gezondheid een competentie?

Is gezondheid een competentie? Een vraag die mij tijdens een klantbezoek bij Lifeguard werd beantwoord met ja!

  • Dirk Jan van der Pol
  • 30 september 2013

Ik sprak deze week met het bedrijf Lifeguard. Zij coachen bedrijven om hun medewerkers vitaler te maken. Lifeguard gaat hiermee een stapje verder dan de meeste ARBO-diensten, aangezien die bezig zijn met het voorkomen van verzuim. Hun missie is het vitaler maken van mensen, omdat ze dan beter performen en daarmee minder uitvallen. Een hele andere invalshoek die mij erg aanspreekt vanuit mijn missie om de burger zelfredzamer te maken met betrekking tot zijn gezondheid.

Een van de uitspraken die gedaan werd is: “Gezondheid is een competentie”. Deze uitspraak triggerde mij in het bijzonder. Op Prinsjesdag is gesproken over de participatiemaatschappij, waar de burger zelf meer moet doen. Dit sluit helemaal aan op mijn pleidooi voor zelfredzaamheid en regie bij de burger. Alleen hoe maak je het meetbaar? Hoe geef je de burger een stok achter de deur om ook daadwerkelijk acties te gaan ondernemen voor zijn eigen gezondheid?

Het antwoord hierop is natuurlijk zorgen dat er baten tegenover komen te staan voor de burger en zorgen dat er op wordt gecontroleerd. De werkvloer is een mooie plek om dit mogelijk te maken. Gezondheid opnemen als competentie betekent dat je er mensen op aan kunt spreken, dat je het meeneemt in beoordelingen en het aller belangrijkste dat je de bewustwording over zelfredzaamheid daadwerkelijk laat inslijten. Als schoolverlaters vanaf het eerste moment geconfronteerd worden met deze nieuwe competentie zal de bewustwording over zelfredzaamheid 'gewoon gedrag' worden. Dit is wat we uiteindelijk moeten bereiken.

Een typische win-win, want als mensen beter gaan performen heeft dit voordelen voor de maatschappij en de positie van Nederland in de wereldeconomie. Bovendien zijn mensen gezonder, fitter, waardoor de kwaliteit van leven omhoog gaat.

Over de auteur:

Dirk Jan van der Pol

Dirk Jan is in maart 2012 in dienst gekomen bij Ordina met een missie in de zorg. In 2003 werd bij hem kanker geconstateerd en deze ziekte is de belangrijkste drijfveer voor zijn missie. Zijn missie is gericht op het zelfredzaam maken en regie geven van de burger. Deze benadering van de zorg betekent een paradigma shift die nodig is om de groeiende zorgvraag op te vangen tegen lagere kosten, met behoud van kwaliteit. Dirk Jan is evangelist van deze paradigma shift. Naast zijn zorginhoudelijke kennis heeft Dirk Jan jarenlange ervaring als (Enterprise) Architect. De combinatie van zorginhoud en architectuurkennis gebruikt hij om innovatieve oplossingen te realiseren voor de zorgmarkt die bijdragen aan de regie en zelfredzaamheid van de burger.