ORDINA BLOGT

Innoveren is niet voor iedereen weggelegd

Innovatie en innovation geven miljoenen resultaten in Google. Vernieuwing is geen eenvoudig kunstje noch simpel te leren. Met de jaren ervaring is mij wel wat opgevallen.

  • 25 oktober 2013

Van leren naar innoveren

In het onderwijs in Nederland ligt veel nadruk op het aanleren van vaardigheden. Op zich niet verkeerd, maar volgens mij wel de nagel aan de doodskist van innovatie. Innovatie is de motor voor (economische) ontwikkeling van ons land en de Europese Unie. Vergaar dus meer kennis. Wees nieuwsgierig naar, hoe iets (on)mogelijk is, of iets gebeurt zoals het (niet) gebeurt. Koester de gedachte, zou het niet mooi zijn als … . Met deze instelling kun je volgens mij aan de startblokken verschijnen om aan innovatie te gaan werken.

Innovatie vergt bloed, zweet en tranen

Net als Ordina vertoef ik al bijna veertig jaar in omgevingen waar een vorm van innovatie een rol speelt. Vernieuwen komt neer op hard werken. Ik heb nooit anders meegemaakt. Doorzettings- en uithoudingsvermogen zijn daarom belangrijke eigenschappen om te kunnen innoveren. Je kunt aan innovatief bezig zijn veel plezier beleven. Dit geeft mij altijd een extra zetje, ook als het tegenzit.

Innovatie vereist ruimte en durf

Je moet de ruimte hebben, krijgen of creëren om innovatief een vraagstuk aan te pakken. Albert Einstein: "Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt." Ga daarom niet wachten, totdat jouw omgeving (vanuit de oude denkwijze) jou de ruimte biedt om aan een innovatief idee te werken. Pak zelf je ruimte en wees je bewust van de bijkomende risico’s. Zelf heb ik ooit met vijf man zonder budget naast onze dagelijkse werkzaamheden ruim een jaar met succes aan de ontwikkeling van een prototype polymere stent kunnen werken. Dit is nog steeds één van mijn mooiste ervaringen.

Innoveren door implementeren en slim combineren

ICT-dienstverleners zijn belangrijk vanwege invoering van nieuwe technologie en/of uitrol van informatievoorzieningen. Worden ook de beoogde bedrijfsdoelstellingen gehaald, dan is de innovatie een feit. Daarom vind ik, dat ICT-implementaties verder moeten gaan dan de techniek of gebruikersinstructie. Ook aanpassing van (werk)processen en organisatieverandering zijn een voorwaarde voor succesvolle innovatie. Visie en vergaande samenwerking zijn vereist. Als management consultant (met Einsteins uitspraak in gedachte) combineer ik graag projectleiding en organisatieadvies. Deze dubbele aanpak ervaar ik als een effectieve innovatie in mijn persoonlijke dienstverlening.