ORDINA BLOGT

Serious Gaming is ook innoveren

Serious gaming is een krachtig verander- en leerinstrument. Steeds meer organisaties zien in dat bij verander- en leertrajecten een Business simulatie de noodzakelijke schakel is om medewerkers de gewenste vaardigheden te leren.

  • Donald Wijsman
  • 25 oktober 2013

40 jaar geleden was ik 11 en dol op het samen spelen. Helemaal op het spelen van spelletjes waarin ik werd uitgedaagd om mijzelf te verbeteren, die spannend waren en die ik samen met mijn vriendjes kon doen. Een voorbeeld van zo’n spel was “Pijltje schieten”; Het was hierbij de kunst om zoveel als mogelijk papieren pijltjes, met behulp van een pvc buis, door openstaande ramen te schieten. Nu 40 jaar later vind ik het nog steeds leuk om te spelen. En ik geloof dat het vermogen om te spelen wij allemaal, van jong tot oud nog steeds bezitten. Het kind is in ons allen aanwezig. Hoe leuk is het dan ook dat, mede door de ontwikkeling van de video games, er een complete nieuwe markt op het gebied van Serious Gaming is ontstaan. Serieuze spelen voor serieuze professionals. En die spelen zijn, net zoals het “Pijltje schieten” echt niet allemaal digitaal.

 Een wetenschappelijk rapport heeft aangetoond dat 75% van de kennis en vaardigheden behiuden blijft middels ervaringsleren.En waar dankt Serious gaming nu zijn succes aan? Uit recent onderzoek blijkt dat 75% van de mensen het meeste leert uit het opdoen van ervaringen. En in een Serious Game of ook wel business simulatie genoemd, leer je door te doen. Een leerervaring door te spelen is zo krachtig dat ik, ondanks die veertig jaar, nog steeds uit een strookje papier een prachtige pijl kan fabriceren! Ik vraag mij nu zelfs af of ik mijn scherpschutterscertificaat uit mijn militaire diensttijd hier ook aan te danken heb…

Het is dan ook niet vreemd om bij veel (IT) organisaties te ervaren dat ook zij de toepassingen van Serious Gaming omarmen om hun doelstellingen te verwezenlijken. Het Ordina Serious Gaming concept plaatst Serious Gaming in een groter kader dan het spelen van een serieus spel alleen. Serious Gaming bij Ordina staat voor het samen aangaan van een leer/verandertraject, waarbinnen het spel een belangrijke plaats inneemt. En hoe logisch het ook klinkt, daadwerkelijk bijdraagt aan de bedrijfsdoelstellingen. Samen met de klant verbeteringen doorvoeren die langdurig blijven bestaan. Samen duurzaam innoveren!

Over de auteur:

Donald Wijsman

Donald Wijsman houdt er van om mensen in beweging te krijgen. Zeker op die organisatorische of persoonlijke gebieden waar veel verbetering is te realiseren. Hij heeft gemerkt dat mensen spelenderwijs veel leren en combineert deze zienswijze met zijn coachende adviesstijl, waarbij hij niet zijn beter weten, maar zijn beste weten inzet.