ORDINA BLOGT

Is Sinterklaas maatwerk?

Als BI-consultant kom ik veel bij gebruikers van Oracle eBS en Oracle BI Applications over de vloer. Een voortdurend dilemma waar deze gebruikers mee worstelen is of zij moeten kiezen voor standaardapplicaties of maatwerkapplicaties. Een keuze die niet alleen bepaald wordt door de voor- en nadelen van beide maar ook door het gebruik in de organisatie en de positionering van de applicaties binnen het applicatielandschap.

  • Gert Damstra
  • 29 oktober 2013

Sinterklaasfeest is geen maatwerk

De afgelopen dagen is er veel ophef over het onderzoek van de Verenigde Naties naar de rol van Zwarte Piet in het oeroude Sinterklaasfeest. Het feest is onlosmakelijk verbonden met de Nederlandse cultuur en vaak onderwerp van discussie, een discussie die steeds rond deze tijd van het jaar de kop opsteekt. Nieuw is echter de bemoeienis van de Verenigde Naties. Voor kinderen een onbegrijpelijke discussie, voor volwassenen waarschijnlijk evenzeer.

Het Sinterklaasfeest is een feest dat al sinds de 15e eeuw gevierd wordt en daar hoort een Zwarte Piet bij, sterker nog, de manier waarop het wordt gevierd is vastgelegd in een heuse NEN-0512 norm. De norm is de norm en daar wordt niet aan getornd, of toch wel …

Nu begrijp ik wel dat dit geen officiële norm is maar een parodie, toch hebben we de sterke neiging alles te standaardiseren en te gieten in vastomlijnde kaders. Zo ook in de dagelijkse praktijk; maar al te vaak hoor ik dat oplossingen moeten voldoen aan standaarden en richtlijnen. Op de vraag waarom dat dan zo moet, weet men vaak het antwoord niet te geven.

Standaardapplicaties als startpunt voor een maatwerkoplossing

Standaarden kunnen allerlei doelen hebben: het leidt tot lagere kosten, het levert een betere kwaliteit, de beheersbaarheid wordt beter en het is beter overdraagbaar. Deze argumenten worden aangedragen door de voorstanders en bestreden door de tegenstanders.

Als ik bij klanten rondloop, merk ik dat men vaak deze argumenten gebruikt als men de keuze voor een standaardapplicatie wil verdedigen. In de aanloop naar de vervanging van een specifieke bedrijfsapplicatie is de keuze voor een standaardapplicatie vaak een gegeven, contracten met dienstverleners zijn nou eenmaal eindig en dus moet het systeem vroeg-of-laat worden overgedragen, bij standaardoplossingen gaat dit nu eenmaal makkelijker dan bij maatwerkoplossingen.

Maar beperken we ons door de keuze voor een standaardoplossing niet in de mate waarin we kunnen inspelen op wijzigende omstandigheden? Systemen worden geacht jaren mee te gaan en in die periode verandert de wereld waarin we opereren. Hoe gaan we om met specifieke vragen die niet door het systeem worden afgedekt? Verandert de organisatie in het voordeel van het systeem of moeten we het systeem aanpassen op de organisatie? Helaas worden standaardapplicaties maar al te vaak volgestopt met maatwerk waardoor er van een standaard geen sprake meer is. 

Oracle BI Applications

Als BI-consultant kom ik veel bij klanten die gebruik maken van zowel Oracle eBS als van Oracle BI Applications. Beide oplossingen zijn standaardoplossingen en zouden slechts met minimale aanpassingen moeten worden ingezet. Door aansluitingsverschillen tussen applicatie enerzijds en organisatie en proces anderzijds worden beide systemen in toenemende mate ’vermaatwerkt’ met als gevolg dat de beoogde voordelen steeds moeilijker te behalen zijn. Grote hoeveelheden maatwerk worden toegevoegd, een toenemende beheerslast is het gevolg.

Nu zal ik de laatste zijn die beweert dat er aan standaardapplicaties niet gesleuteld mag worden, wel dient men er te allen tijde voor te waken dat dit met beleid en het juiste doel wordt gedaan. Misschien ligt het voor de hand aanpassingen door te voeren in het proces of in een aanpalend systeem. Het gewenste resultaat is daarmee gelijk of misschien wel beter.

Op deze wijze zijn we er zeker van dat we de komende jaren het Sinterklaasfeest blijven vieren, de rol en hoedanigheid van (Zwarte) Piet kan immers op vele manier worden ingevuld zonder de essentie van het feest te ondermijnen.

Over de auteur:

Gert Damstra

Gert Damstra werkt sinds 2002 bij Ordina als Business Intelligence consultant, sinds 2008 ligt de focus volledig op Oracle BI Applications projecten. Gert is ingezet als team lead voor verschillende klanten en is nauw betrokken bij het inrichten van beheer rond BI projecten.