ORDINA BLOGT

Digitaal coachen in de zorg

Gisteren zat ik op een verjaardag waar ik iemand hoorde zeggen dat het niet uitmaakt ‘hoe oud je wordt’, maar dat het wel uitmaakt ’hoe je oud wordt’. Een zin die voor mij gelijk de associatie maakte met kwaliteit van leven (Quality of Life).

  • Dirk Jan van der Pol
  • 3 september 2013

Zelfredzaamheid voorop

Voor mij heeft de kwaliteit van leven veel te maken met de hoeveelheid controle die ik heb over mijn leven. Volgens mij geldt dat voor nagenoeg iedereen. Als ik dit op de zorg projecteer kom ik al snel uit op de termen zelfredzaamheid en regie. Om iemand zelfredzaam te maken is het allereerst belangrijk dat deze persoon goed geïnformeerd wordt. Weten wat voor aandoening of beperking iemand heeft maar ook wat de verschillende mogelijkheden zijn qua behandeling en/of verzorging. Wanneer deze informatie bekend is, kan iemand een keuze maken. Een keuze die aansluit bij het individu, zijn omgeving en zijn beperkingen.

Naast het geven van informatie is het minstens zo belangrijk om burgers te coachen. Coachen is een belangrijke manier om iemand daadwerkelijk zelfredzaam te maken. Door het stellen van de juiste vragen, het geven van meerdere mogelijkheden of het aandragen van alternatieven, wordt een individu geholpen bij het ordenen van zijn gedachten om zo tot een keuze te komen. Het belangrijke hierbij is dat het individu uiteindelijk zelf de keuze maakt en niet de coach.

Digitaal coachen

Coachen wordt vaak gezien als een persoon die een ander persoon coacht. Dat is echter niet de enige manier om dit te doen. Met de moderne technieken van tegenwoordig is het vaak ook mogelijk om iemand digitaal te coachen. Het stellen van vragen, het geven van alternatieven en het keuze proces begeleiden is iets dat door middel van beslisbomen of andere technieken uit de kunstmatige intelligentie prima mogelijk is. Gewoon op de telefoon of tablet. Altijd beschikbaar als het nodig is.

Op deze manier kunnen coaches gemaakt worden die digitaal ondersteunen bij een ochtendritme, het innemen van medicijnen of het reizen met het openbaar vervoer. Een belangrijke nieuwe vorm van zelfzorg die naar mijn idee veel gaat bijdragen aan de zelfredzaamheid van burgers en de druk op de gezondheidszorg

Quli

Digitale coaches komen steeds vaker beschikbaar voor verschillende hulpvragen. Een goed voorbeeld zijn de coaches die in het najaar van 2013 beschikbaar komen in Quli. Quli staat voor Quality of Life en is een zorgplatform bedoeld om burgers van Nederland zelfredzaam te maken met betrekking tot hun gezondheid. Digitale coaches gaan in dit platform een prominente rol spelen in het dagelijkse leven van de gebruikers.

Over de auteur:

Dirk Jan van der Pol

Dirk Jan is in maart 2012 in dienst gekomen bij Ordina met een missie in de zorg. In 2003 werd bij hem kanker geconstateerd en deze ziekte is de belangrijkste drijfveer voor zijn missie. Zijn missie is gericht op het zelfredzaam maken en regie geven van de burger. Deze benadering van de zorg betekent een paradigma shift die nodig is om de groeiende zorgvraag op te vangen tegen lagere kosten, met behoud van kwaliteit. Dirk Jan is evangelist van deze paradigma shift. Naast zijn zorginhoudelijke kennis heeft Dirk Jan jarenlange ervaring als (Enterprise) Architect. De combinatie van zorginhoud en architectuurkennis gebruikt hij om innovatieve oplossingen te realiseren voor de zorgmarkt die bijdragen aan de regie en zelfredzaamheid van de burger.