ORDINA BLOGT

Wat motiveert ons?

In een kenniseconomie hebben we gemotiveerde mensen nodig om de bedrijfsdoelstellingen te behalen. Dus: hoe meer gemotiveerd de mensen zijn hoe eerder doelstellingen worden behaald.

  • Laurens Boleij
  • 5 september 2013

Cultuur

Maar hoe motiveer je nou je mensen? We komen uit een cultuur van belonen en straffen. We voeden zelfs onze kinderen er mee op: “Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe”.

Wil je meer van een bepaald gedrag? Dan beloon je dat. Wil je minder van een bepaald gedrag? Dan bestraf je dat. De meeste organisaties hanteren dit nu nog steeds als veelgebruikte managementstijl.

belonen en straffen

Onderzoek toont aan dat deze op extrinsieke motivatie gerichte aanpak bij fysieke arbeid prima werkt. Echter bij cognitieve arbeid resulteert dit eerder tot slechter presteren! Dat betekent niet dat de beloning niet relevant is. Zorg ervoor dat de beloning groot genoeg zodat dit geen issue meer is.                        

Hoe dan wel?

Hetzelfde onderzoek laat zien dat voor kenniswerkers een aanpak die gericht op intrinsieke motivatie resulteert in betere prestaties en een hogere tevredenheid onder personeel.

Deze aanpak bestaat uit de volgende 3 aspecten:

  • Autonomie: De drang om onze eigen levens te sturen of te controleren
  • Meesterschap: De behoefte om steeds maar beter ergens in te worden
  • Zinvol doel: Het verlangen om een bijdrage te leveren aan een groter doel

Het mooiste voorbeeld van de twee verschillende aanpakken is de strijd tussen Microsoft Encarta en Wikipedia. Aan de ene kant heb je een goed geoliede machine van analisten, schrijvers, historici en managers die betaald worden om de nieuwe generatie encyclopedieën succesvol op de markt te zetten. Aan de andere kant is er een netwerk van vrijwilligers die aan iedereen gratis kennis ter beschikking wil stellen, die hun werkzaamheden qua inhoud, tijd en locatie zelf invullen……. Volgens mij weten we allemaal hoe dat is afgelopen

In het bedrijfsleven draait het vooral om mensen. Als je weet wat mensen motiveert, dan kun je deze component van zakendoen beter beheersen. Traditionele managementstijlen resulteren in volgzaamheid, maar als je verbintenis nastreeft, dan helpt het als je je medewerkers meer controle geeft over de sturing van hun werkzaamheden.

Wat leren we van dit onderzoek?

Geld als beloning is niet de belangrijkste drijfveer! Ben je daarnaast op zoek naar verbintenis in plaats van volgzaamheid? Dan moet je aandacht geven aan de mate van zelfsturing van je medewerkers en gehoor geven aan hun behoeftes. Google is mede zo succesvol doordat ze veel aandacht geven aan deze aspecten.

Je zal zien dat als je deze aspecten verweeft in de organisatie dit niet alleen een positieve bijdrage levert aan de relatie met je medewerkers en klanten, maar ook op de financiële resultaten van de organisatie.

Bijgevoegd een link naar een presentatie van genoemd onderzoek.

Over de auteur:

Laurens Boleij

Laurens is werkzaam als HCM Consultant bij Ordina. Zijn interesses liggen op het gebied van HR procesoptimalisatie, veranderen en leren in organisaties. Met ruim 10 jaar HRM en HRD ervaring is hij in staat om voor de klant het best passende advies te formuleren.