ORDINA BLOGT

Dutch Testing Conference 2014

Afgelopen week was de Dutch Testing Conference 2014. Ik was door collega Anko Tijman gevraagd om er iets te vertellen over testen binnen DevOps.

  • 14 april 2014

De DTC 2014 was een inspirerend evenement waar mensen betrokken bij- en/of werkzaam binnen het testvak elkaar kunnen ontmoeten en kennis en ervaring kunnen delen. Er was een aantal interessante keynotes van bijvoorbeeld James Whittaker van Microsoft over de toekomst van cloud/internet en Martin Knobloch over security testen.

Opvallend was vooral het feit dat er veel gesproken is over Agile, Continuous en DevOps. Wat met name opviel was het feit dat praktisch alle aanwezigen hier in meer- of mindere mate daadwerkelijk mee bezig zijn en dat het meer als vanzelfsprekendheid gezien werd dan als iets bijzonders of innovatiefs. Ook testautomatisering werd door velen niet meer benoemd als iets nieuws, maar als 'business-as-usual'. Het is goed te zien dat dit vakgebied eindelijk goed vorm begint te krijgen binnen de test wereld!

Ikzelf mocht het één en ander vertellen over mijn ervaringen met betrekking tot testen binnen een DevOps omgeving. Kern van mijn betoog was dat de tester als linking pin kan functioneren binnen een dergelijke omgeving waarbij hij Dev (ontwikkeling) en Ops (beheer) bij elkaar trekt en middels werkwijzen als Acceptance Test Driven Development of Behaviour Driven Development op één lijn kan krijgen. Zaken als het 3-Amigo principe zijn aan de orde geweest en er is uiteraard stil gestaan bij testautomatisering. Zowel wat betreft unit tests, functionele acceptatie testen als performance testen en smoke testen.

Er waren onder andere mensen aanwezig van Prorail en ING waar men overweegt- of reeds actief is om met DevOps te gaan werken. Er ontstond enige discussie over het inpassen van security testen en keten testen binnen DevOps, beiden lastige zaken aangezien deze doorgaans minder goed in te passen zijn binnen de Continuous werkwijze van DevOps.
Al met al was het een leuke interactieve sessie waar ik ook later tijdens de dag nog met diverse mensen over verder heb kunnen spreken. Daarom voor herhaling vatbaar in 2015!